__MAIN_TEXT__

Page 8

ON CAMPUS

Redactor: Antonia PETRESCU

RAU JOB FAIR 2017 Universitatea Româno-Americană a organizat în data de 4 aprilie 2017

cea de-a IV-a ediție a târgului de joburi și internshipuri RAU JOB FAIR. Scopul proiectului este corelarea permanentă a ofertei educaționale cu cerințele pieței

www.performance.rau.ro

tional.

muncii, crearea unui mediu de interacțiune

Peste 500 de participanți au vizitat stan-

concret și dezvoltarea de parteneriate pentru

durile companiilor expozante, 300 dintre

viitorii absolvenți, atât din punct de vedere al

aceștia participând și la cele 5 workshopuri

inserției lor pe piața muncii, cât și din punct

dedicate, respectiv “Marriott, where I belong:

de vedere al dezvoltării carierei acestora.

Trends and career opportunities”, “Oracle –

Evenimentul a cuprins activități de recru-

08

Bank, Credit Europe Bank și Telus Interna-

The Other Side of an IT Company“, “YES,

tare, selecție și prezentare a ofertelor de

FUTURE

BOSS!”

Complete

Trening,

joburi și internshipuri la standurile companiilor

“Office 365: Transition from User to Adminis-

expozante, amplasate în holul principal al

trator” – Microsoft și “Marketing in events

Universității, precum și desfășurarea în para-

industry”.

lel a unor workshopuri tematice menite să

De asemenea, în urma desfășurării

ofere informații utile pentru dezvoltarea profe-

ediției curente RAU JOB FAIR, pe lângă

sională.

oportunitățile de joburi și internshipuri iden-

Participarea la târg a fost gratuită, atât

tificate de către studenți, au fost stabilite și

pentru companii, cât și pentru participanți,

convențiile de practică prevăzute în planul de

studenți, masteranzi și absolvenți, indiferent

învățământ.

de universitatea de proveniență.

În calitate de organizatori, ne-am bucu-

Ediția curentă a reunit 30 de companii

rat de succesul obținut de ediția curentă și

din domeniile turism, IT & C, financiar-bancar,

deja punem țara la cale pentru ediția viitoare,

logistică și recrutare, dintre care amintim doar

unde vă vom aștepta cu multe surprize plă-

Athénée Palace Hilton Bucharest, JW MAR-

cute. Detalii despre edițiile precedente RAU

RIOTT Bucharest Grand Hotel, DB Schenker,

JOB FAIR și toate informațiile despre acest

SRI, MICROSOFT, EA Games, EY, ORA-

proiect sunt disponibile pe website-ul dedicat

CLE,BRD Groupe Societe Generale, Alpha

http://rjf.rau.ro/.

Ediția 59 | APRILIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.59 APRILIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.59 APRILIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement