__MAIN_TEXT__

Page 6

ON CAMPUS

Redactor: Oana MANTU

URA » 26 DE ANI Pe 17 aprilie 2017 se împlinesc 26 de ani de când Universitatea Româno-Americană promovează cu succes în țara noastră valorile educaționale ale învățământului universitar american pe fondul bogatelor

www.performance.rau.ro

tradiții ale învățământului superior românesc.

Pe data de 17 aprilie 2017 se împlinesc

tului prof. univ. dr. Ion Smedescu, Rector

26 de ani de când Universitatea Româno-

Fondator al Universității şi Preşedinte al

Americană promovează cu succes în țara

Fundaţiei Româno-Americane pentru Pro-

noastră valorile educaționale ale învățămân-

movarea Educaţiei şi Culturii.

tului universitar american pe fondul boga-

Fiind una dintre primele universități

telor tradiții ale învățământului superior

private apărute în România după Revoluția

românesc.

din 1989, URA a reușit să aplice un model a

de studiu considerat inovativ la vremea

luat ființă în anul 1991 la inițiativa regreta-

respectivă, anume îmbinarea a două meto-

Universitatea

06

Româno-Americană

Ediția 59 | APRILIE 2017

de educative diferite, chiar divergente.

Profile for Revista Performance

NR.59 APRILIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.59 APRILIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement