Page 56

PERSONALITĂȚI

LIFESTYLE

PABLO PICASSO Într-una din cele mai frumoase luni ale anului,

Gia n

ina

FIL

IP

aprilie, alegem să contemplăm frumusețea primăverii

senior EDITOR:

admirând ceea ce ne înconjoară, așa cum a făcut-o și celebrul artist Pablo Picasso.

Vă invit așadar în acest număr al

A găsit orașul luminilor ca fiind locul

revistei să intrăm în lumea artei și să aflăm

ideal de a practica noi stiluri și de a experi-

mai multe despre omul din spatele acestui

menta o varietate largă de forme de artă.

nume atât de popular.

În aceasta perioadă și-a început munca în

În opinia publică, Pablo Picasso este

www.performance.rau.ro

considerat personificarea geniului în arta

suprarealism și stilul cubic, ale cărui fondator este chiar el însuși.

modernă, fiind una dintre cele mai impor-

Pablo Picasso era un pacifist, multe

tante figuri ale secolului XX în materie de

dintre creațiile sale transmițând dorința

artă. Înainte de a fi împlinit 50 de ani, artis-

puternică pentru pace și schimbare înspre

tul spaniol a devenit cel mai cunoscut

binele acelor vremuri. Una dintre piesele

nume în arta modernă, având cel mai dis-

create în 1937, după bombardamentele

tinct stil în creația artistică.

germane de la Guernica a avut o influență

Pablo Picasso s-a născut pe data de

atât de puternică încât a devenit cea mai

25 octombrie 1881 și a fost inspirat să își

faimoasă piesă a lui, reprezentând brutalita-

urmeze pasiunea de către tatăl său, care

tea războiului și a morții. De asemenea, prin

era artist și profesor la școala de arte fine.

această creație, Picasso a devenit o figură

Pablo a învățat alături de acesta pen-

politică proeminentă a acelor vremuri.

tru un an, după care a studiat la Academia

Celebrul artist este recunoscut ca unul

de Arte pentru încă un an, înainte de a se

dintre cei mai prolifici pictori ai timpurilor,

muta la Paris, în 1901.

cariera sa întinzându-se pe 78 de ani.

56

Ediția 59 | APRILIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA

NR.59 APRILIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.59 APRILIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement