Page 47

flanchează drumul nostru în acest inte-

noi, societatea prin regulile și normele ei ne

resant mister, numit viață.

LIFESTYLE

doresc să-și atingă propriile vise eșuate prin constrânge la o anume atitudine, religia ne

Ca să mă întorc la exaltarea mea

impune adesea dogmele sale medievale etc.

primăvăratică, îmi doresc să cred că sti-

și astfel, când prindem un moment de respiro,

ma de sine se reflectă doar prin iubirea

pe care-l primim cu zgârcenie de la viață, pri-

pe care ni-o oferim, arta de a fi noi înși-

vim înapoi cu oarecare nostalgie și constatăm

ne. Impresiile noastre despre trecut ne

că mai mereu, am făcut ceea ce au vrut alții și

modelează concepția despre ceea ce se

foarte puțin din ce am vrut noi.

întâmplă în prezent și așteptările noastre cu privire la ceea ce va urma.

și tristețea sufletească, care ne întreabă reto-

Se pare că ne lăsăm conduși de acest

ric și oarecum zeflemitor: ”Dar pentru tine

aspect, pentru că stă în natura minții și totoda-

ce-ai făcut? Unde ai contat TU?”.

tă, pentru că tot ceea ce nu cunoaștem, evi-

Descoperim acest lucru, de obicei târziu,

dent, ne uimește.

când nu prea mai putem repara nimic, fie de

Suntem șocați chiar și de ceea ce știam

la vreun învățat, fie din cărți, fie din propria

deja. Ne șochează iubirea, ura, tăcerea, într-

experiență, care, după cum scria Benjamin

atât încât ne șochează și comunicarea.

Franklin, „este școala cea mai scumpă, pe

Iubirea de sine nu este un concept sau o

care, se pare, toți proștii o urmează” sau

noutate, ea sălășluiește înlăuntrul fiecăruia

adesea, privind la nenumărații ”învinși”, ce

dintre noi, așteptând să fie descoperită.

© wide-wallpapers.net

Cred, că atunci se instaurează neliniștea

NR.59 APRILIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.59 APRILIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement