__MAIN_TEXT__

Page 46

LOVE MATTERS

LIFESTYLE

DRUMUL ÎNTORTOCHEAT CĂTRE

INTERIORUL NOSTRU

Începutul primăverii renaște în mine acel suflu nou, încărcat de prospețime, bucuria că am scăpat de mohorâta UN T EA N

și capricioasa iarnă, astfel, imaginația scăpată parcă de sub

isa M

control, găsește în primăvară acel imbold lăuntric, dispus vers tare sensibil pe care-l numim „stimă de sine”.

junior EDITOR:

A te iubi pe tine, este totuși o îndeletni-

cum văd, prezentul îl gust și-l simt și prin

cire fascinantă și provocatoare prin comple-

prisma celor trăite. Acordă-ți timp. Privește

xitatea sa, care după câte am observat,

frumusețea vieții în simplitatea ei și astfel

presupune crearea unei armonii între vaste

vei vedea frumusețea complexă din tine.

noțiuni abstracte.

În scurta mea călătorie prin specta-

Personal, percep acest drum spre cu-

colul vieții, am întâlnit oameni care după

noașterea iubirii, în forma sa nobilă și pură,

standardele sociale duceau o viață respec-

parafrazând un vers eminescian, ca fiind

tabilă, dar se considerau neîmpliniți.

„o cale atât de lungă, încât, mii de ani i-au luat luminii să-l parcurgă”. Prin urmare, n-am pretenția în a-l desluși eu. După cum am precizat, scriu în cali-

www.performance.rau.ro

De n

să cerceteze cu răbdare prin universului interior, acel uni-

Am întâlnit oameni care nu au avut niciodată probleme de sănătate, dar ei se considerau bolnavi, asta pentru că aveau un suflet trist.

tate de tânără studentă exaltată de venirea

Am întâlnit oameni care aveau un job

primăverii; creditați-mi, vă rog, novicia și

de invidiat, dar probabil furați de val, uita-

exuberanța.

seră să lucreze și pentru pasiunile lor, iar

Îmi imaginez că iubirea de sine, poate

într-o zi, fie că ai 20 de ani, fie că ai 40 sau

începe oarecum la pachet cu doi termeni

mai mult, vei constata că nu ești tocmai

pretențioși și anume renunțare și împăcare.

fericit(ă).

Să ai puterea să renunți la tot ceea ce

Probabil, descoperim că foarte mulți

înseamnă momente și pasaje triste din

ani, am făcut mai mereu, cam ce au vrut

trecut îmi pare important, deoarece după

alții. Simțim încă de mici că unii părinți

46

Ediția 59 | APRILIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.59 APRILIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.59 APRILIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement