Page 40

Ț LCU n ca FO

BOOKS Review

TECH & MEDIA

Diavolul se îmbracă de la Prada Bia

de Lauren Weisberger senior EDITOR:

Un roman fermecător despre o relație

În ultima parte a romanului, scriitoarea

de colaborare aparent imposibilă între șef și

Lauren Weisberg redă două episoade mar-

angajat. Povestea o aduce în prim-plan pe

cante. Primul dintre ele face referire la

Andrea Sachs, o tânără absolventă a unui

momentul în care Andrea reușește să își

renumit colegiu de pe Coasta de Est.

asculte vocea interioară, renunțând într-un

Dorința ei cea mai mare era acea de a

final la acel job, iar cel de-al doilea vizează

scrie pentru revista „The New Yorker”. În

reacția neașteptată a Mirandei care se

ciuda visului său, obține surprinzător postul

regăsește pentru o secundă în pielea tine-

de asistentă a Mirandei Pristley, editoarea

rei sale angajate.

celei mai de succes reviste de fashion din

www.performance.rau.ro

New York, revista „Runway”.

Mai mult decât atât, celebra scriitoare își îngăduie și un zâmbet de admirație

Nu era nici pe departe locul de muncă

vizavi de fata care a demonstrat că este

pe care și l-ar fi dorit, însă a fost asigurată

capabilă de orice fel de sacrificiu pentru

că după un an de zile ca angajată a Miran-

a-și îndeplini visul, dar care alege în final

dei, v-a putea obține orice post în oraș. Fără

să rămână umană.

să își dea seama este aruncată într-o lume

Așadar, romanul prezintă lupta și zbu-

despre care abia știa că există, în care pri-

ciumul de care dă dovadă o puștoaică

mește cerințe absurde și mai mult decât

atunci când se vede deținătoare a unui

atât, eforturile nu-i sunt niciodată apreciate.

post pentru care mii de femei ar fi capabile

Motivată totuși pentru obținerea postu-

să ucidă și totodată maturitatea cu care

lui de la „The New Yorker”, Andrea face față

aceasta reușește în final să gestioneze

tuturor mofturilor Mirandei și ajunge să mun-

situația.

cească și câte 14 ore pe zi. Din această cauză, relațiile cu prietenii, familia, dar mai ales cu iubitul ei, încep să sufere.

40

Nu ezitați să citiți o poveste plină de neașteptat și răsturnări de situații! Lectură plăcută! :)

Ediția 59 | APRILIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.59 APRILIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.59 APRILIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement