__MAIN_TEXT__

Page 12

ON CAMPUS

Redactor: Lect.univ.dr. Camelia GHEORGHE

CU ȘI DESPRE IATA RAU “An amazing experience”, “passion for aviation”, “great people”, “teamwork” sunt doar

câteva dintre cuvintele utilizate de cursanții IATA pentru a caracteriza experiența cursurilor și activităților organizate de centrul ATC RAU (IATA Authorized Training Center). Înființat în anul 2011, ATC RAU este

evenimente în parteneriat cu colaboratorii

unul dintre cele două centre din România

din zona de business (companii aeriene,

autorizate de IATA Montreal, unde se orga-

handling, consultanță în aviație, școli de

nizează periodic cursuri pentru pasionații de

pilotaj, agenții de turism), oferindu-le cur-

turism și aviație, atât studenți, cât și profesi-

sanților și absolvenților posibilitatea de a

oniști care vor să evolueze în carieră.

interacționa în permanență cu profesioniști

Examenele IATA se desfășoară în ace-

din domeniu. Ei au posibilitatea să participe

lași timp în toată lumea, testele sunt tran-

la workshopuri și conferințe, să se implice

smise și evaluate în Canada, iar diplomele

în proiecte de cercetare aplicată, să efec-

obținute sunt recunoscute pe plan

tueze stagii de internship sau voluntariat în

inter-

național. Mai mult, în România, agențiile de tu-

ATC

RAU

reprezintă

comunitatea

rism nu pot fi acreditate IATA (adică nu pot

celor care au în comun pasiunea pentru

emite în nume propriu bilete de avion) decât

turism și aviație. Legătura apropiată dintre

dacă printre angajații lor se numără o per-

cursanți, atmosfera prietenoasă și mai ales

soană cu diplomă internațională IATA Foun-

pasiunea pentru acest domeniu sunt ingre-

dation.

dientele care stau la baza unei experiențe

Absolvenții centrului lucrează în prewww.performance.rau.ro

țară sau în străinătate, etc.

zent în aeroporturi (la check-in, ticketing, pe

definitorii pentru cei mai mulți dintre cursanții centrului.

poziții de middle management), companii

Dacă doriți să ne cunoașteți, ne găsiți

aeriene (agenți ticketing, crew), agenții de

la ”terminalul” 427 (sala), zona Montreal,

turism (consultanți în turism, agenți de

printre avioane, un aeroport în miniatură,

ticketing), hoteluri sau pe vase de croazieră.

tag-uri de bagaje și numeroase “in-flight

Pentru a fructifica legăturile cu mediul

magazines” sau ne puteți da un like pe

de afaceri, ATC RAU organizează constant

Facebook pentru a fi la curent cu activitățile

12

noastre. Ediția 59 | APRILIE 2017

Profile for Revista Performance

NR.59 APRILIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.59 APRILIE 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement