__MAIN_TEXT__

Page 8

ON CAMPUS

REDACTOR: Andreea STANCA, Coordonator Erasmus+

OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE PRIN

PROGRAMUL ERASMUS + Universitatea Româno-Americană participă la programe Erasmus+ (UE) în domeniul educaţiei şi formării profesionale, cel mai important fiind programul integrat Erasmus+, finanțat cu granturi nerambursabile. În cadrul programului Erasmus+ pentru

În prezent, studenții URA pot beneficia

studenți se pot organiza mobilități pentru

de o bursă Erasmus+ studii la universități

studiu și separat plasamente (practică).

din aproape întreaga Europă, dar și SUA,

Aceste mobilități au la bază acordurile interinstituționale ale Universității Româno-

Plasamentele în companii, centre de

Americane și se pot desfășura pe perioade

formare, centre de cercetare şi alte organi-

de minim 2 luni și maxim 12 luni în cadrul

zaţii din ţările participante la program repre-

unui singur an universitar.

zintă o perioadă de timp petrecută într-o

Mobilităţile pentru studiu reprezintă o

www.performance.rau.ro

Coreea de Sud sau Japonia.

organizaţie din altă ţară participantă.

oportunitate de a învăţa şi a locui în străi-

Acestea au scopul de a ajuta studenții

nătate, de a exersa şi îmbunătăţi abilitățile

să se adapteze cerinţelor pieței muncii, să

lingvistice, de a cunoaşte oameni din toate

capete aptitudini specifice şi să-şi îmbună-

colţurile lumii și de a te descurca pe cont

tăţească cunoaşterea culturii economice şi

propriu într-o ţară străină.

sociale a ţării în care merg, acumulând

De asemenea, studenții au posibilitatea

astfel experienţă în muncă.

de a învăţa cultura şi tradiţiile altui popor, de

Studenții URA au beneficiat până

a se dezvolta atât din punct de vedere per-

acum de stagii de practică în diverse țări

sonal, cât şi profesional, de a beneficia de

ale Uniunii Europene, precum Italia, Malta,

altă modalitate de predare şi, nu în ultimul

Spania, Franța și Marea Britanie, aceasta

rând, de a se distra.

din urmă fiind și destinația preferată a celor

08

Ediția 58 | FEB - MAR 2017 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.58 FEB - MAR 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.58 FEB - MAR 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement