Page 48

LOVE MATTERS

LIFESTYLE

CÂTEVA GÂNDURI

DESPRE DRAGOSTE „Tot ce contează la sfârșit e ceea ce ai UN T EA NU

iubit”, mi-am spus în minte în momentul când isa M

am fost de acord să fiu autoarea unui articol în De n

măsură să emoționeze. junior EDITOR:

A alege să scriu despre dragoste a fost,

amorul care „move il sole e l’altre stelle”.

înainte de toate, o mare provocare, ce a înce-

Însă filmele clasice nu sunt actuale și nu fac

put cu o introducere în dilema iubirii.

parte din spiritul european, binomul iubire-

Timp de câteva minute, am reflectat

dramă, la care aspiră tinerii acestei generații.

asupra unor teme principale despre iubire și

Cu cât aprofundam mai mult subiectul,

fericire, care, deși păreau convingătoare, nu

cu atât deveneam mai indecisă. Dacă în

aduceau nimic nou și vizau aceeași perspec-

trecut, cucerirea dragostei însemna luptă și

tivă a iubirii: un fel de manipulare colorată în

risc, astăzi se renunță cel mai ușor la iubire.

cuvinte emoționale sau o serie de citate prost

Astfel, am hotărât că aș putea scrie

asimilate care urmăresc atingerea înțelep-

despre limbajul iubirii, care implică afecțiune,

ciunii într-o relație.

cuvinte și timp petrecut împreună.

Îmi amintesc și acum titlul unui articol

Un subiect controversat în aceste tim-

care circula pe internet drept o iluminare rațio-

puri când afecțiunea înseamnă strategie, iar

nală: „Cum poți să fii dependent de iubire și

cuvintele, înșelătoare promisiuni.

să suferi ca un câine”. Și atunci, iubirea ce

după bani, oamenii au uitat cu desăvârșire

este? www.performance.rau.ro

Preocupați de carieră, în goana lor

Inițial, am început să scriu textul de față

de adevărata frumusețe a vieții și de lucrurile

cu gândul la frumusețea filmelor de dragoste

cu adevărat importante. În fond, ce pot cum-

care nu ar trebui ratate. Auzim vorbindu-se

păra banii cu adevărat?

foarte mult despre iubire, uneori chiar cu o unanimitate suspectă. Toți știu replici și citate celebre despre dragoste și fiecare are o poveste legată de

48

Cât despre articol, se pare că n-am scris nimic. Și nu ar fi de preferat să mergeți să trăiți dragostea în loc să citiți despre ea? Iubirea, iubirea adevărată este în altă parte.

Ediția 58 | FEB - MAR 2017 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.58 FEB - MAR 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.58 FEB - MAR 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement