__MAIN_TEXT__

Page 42

BOOKS Review

Ț LCU

TECH & MEDIA

ADULTER Bia

n ca FO

de Paulo Coelho senior EDITOR:

Povestea lui Paulo Coelho se învârte

soară de filozofie. Bărbatul i se confesează

în jurul unei femei de 30 de ani. Linda este

în legătură cu soția sa pe care o carac-

soția unuia dintre cei mai bogați oameni din

terizează drept o „creatură neplăcută și

Elveția, iar principala problema a ei este

narcisistă”.

lipsa grijilor. Este mama a doi copii, lucrează ca

fesionale alunecă repede și se lasă pradă

jurnalist și este un simbol ce reușește să

unui sentiment care îi încerca încă din

stârnească invidia atât în femei, cât și în

vremea adolescenței.

bărbați. Soțul ei o adoră și este de părere că trăiește viața ideală.

Odată cu acest moment este marcat începutul unui drum tumultos în care pofta

În ciuda aparențelor, Linda urăște

de dragoste și starea de vinovăție nu îi con-

fiecare aspect al existenței sale. Chiar dacă

feră nicio clipă de liniște Lindei, stârnind un

are o familie și o avere considerabilă, aceste

conflict interior extrem de puternic.

lucruri nu reușesc să ii aducă fericirea.

www.performance.rau.ro

Cuprinși de nostalgie, măștile lor pro-

Obsesia ei este la fel de puternică

Ea se simte prinsă în rutină, afundată

precum cea a lui Jacob, având la bază

într-o viață lipsită de pasiune, aventură și

aceeași explicație, încercarea de a evada

risc, considerând că timpul s-a oprit în loc

din viețile lor „perfecte”, dar monotone.

din momentul în care s-a căsătorit. Astfel, un

Lupta dintre fidelitate și infidelitate,

singur moment de slăbiciune o convinge să

urmată de teama de a fi prinsă, redă sen-

renunțe la tot și să își urmeze visul.

zația unui prizonier blocat într-o capcană

Scânteia care face ca visul să devină

din care nu poate, dar nici nu vrea să

realitate este aprinsă în cadrul unui interviu

scape, chiar dacă sentimentul încercat nu

pentru un ziar. Astfel reîntâlnește un vechi

este deloc unul confortabil. Narațiunea lui

prieten din liceu, Jacob, care este acum

Coelho încheie zbuciumul femeii cu o con-

un politician de succes căsătorit cu o profe-

cluzie aparent banală, dar totalmente reală.

42

Ediția 58 | FEB - MAR 2017 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.58 FEB - MAR 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.58 FEB - MAR 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement