__MAIN_TEXT__

Page 26

Dezv. Profesională

PENTRU UN JOB DE

IOR GA

TRAINING U

DE CE AI NEVOIE

Ru

xan

dra

CONSILIER JURIDIC senior EDITOR:

Primul pas spre înscrierea în profesia

are exercițiul drepturilor civile și politice;

de consilier juridic constă în adresarea

este aptă din punct de vedere medical

unei cereri spre Colegiul Consilierilor Juridici din raza ta teritorială, care după verifica-

pentru exercitarea profesiei; 

nu se află în vreunul dintre cazurile de

rea îndeplinirii condițiilor, îți va elibera deci-

nedemnitate prevăzute de Legea nr.

zia de înscriere în profesie.

514/2003.

Următorul pas reprezintă efectuarea stagiului de pregătire profesională de 2 ani

În activitatea sa de zi cu zi, consilierul

pentru a dobândi calitatea de consilier juri-

juridic are cel puțin următoarele atribuții și

dic stagiar.

sarcini de serviciu:

Ulterior vei susține examenul de defini-

oferă consultații juridice;

tivat în vederea obținerii calității de consilier

rezolvă cererile de natură juridică în toa-

www.performance.rau.ro

juridic definitiv. Examinarea presupune:

26

te domeniile dreptului;

examen scris cu notare (admis/respins);

redactează opinii și acte juridice;

examen oral din tematica aleasă;

redactează proiecte de contracte;

discuții libere despre perioada stagiului și

negociază clauzele legale contractuale;

recomandările consilierului juridic îndru-

avizează și contrasemnează actele cu

mător.

caracter juridic; 

Poate fi consilier juridic persoana care îndeplinește următoarele condiții: 

ministrative primite spre avizare; 

este cetățean român și are domiciliul în România; este licențiată a unei facultăți de drept;

verifică legalitatea actelor juridice și adoferă asistență și consultanță persoanelor juridice;

este reprezentantul juridic legal al companiei pentru care lucrează.

Ediția 58 | FEB - MAR 2017 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.58 FEB - MAR 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.58 FEB - MAR 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement