Page 19

© Gabriel Garais

unui curs acreditat de ANC. Intenția este de a

ore de teorie și 120 de ore de practică impu-

crea prin acest curs o comunitate de profesio-

se prin standard.

niști care să se întâlnească lunar în weekend

Suplimentar, am adăugat gratuit 24 de ore de

cel puțin încă 2 ani după absolvire pentru a

supervizare, precum și posibilitatea cursan-

se sprijini reciproc prin supervizare în atinge-

ților de a avea acces, tot gratuit, la înregistră-

rea măiestriei în profesia de Coach.

rile video ale fiecărui modul.

Cursul are la bază principiile etice de influen-

Examenul final va consta într-o sesiune

țare folosite de acele modele din Psihoterapia

demonstrativă de Coaching de maxim 45 de

Neuro-Lingvistică, Analiza Tranzacțională și

minute cu un client real adus de unul dintre

Hipnoză și respectă toate cerințele stan-

colegi, urmând ca pentru examenul de certifi-

dardului

care alături de comisia ANC, fiecare partici-

ocupațional

pentru

profesia

de

”specialist în activitatea de coaching”.

pant să efectueze și documenteze un număr

Astfel, în cele 22 de zile de curs împărțite în

de 60 de ore de Coaching cu minim 5 clienți

11 module de week-end, cursul oferă 60 de

reali.

Continuarea pe pagina următoare »

NR.57 IAN - FEB 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.57 IAN - FEB 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement