Page 9

Americană, Facultatea de Relaţii Comer-

background-ul Dvs. educațional și

ciale şi Financiar Bancare Interne şi Inter-

profesional?

naţionale. Nu ştiu de ce am hotărât acest lucru, dar se pare că aşa a fost să fie.

De ce contabilitate… Este o poveste lungă

Când am ajuns la ASE să plătesc taxa,

care începe pe băncile liceului, mai exact

deoarece optasem până la urmă şi pentru

în clasa a X-a când întrebarea „Ce vrei să

Cibernetică, casieria s-a închis în faţa

fii când o să fii mare?” nu mai era o simplă

mea, iar în drum spre casă, Sinaia, am

joacă, ci un lucru serios, a cărui greutate

hotărât că nu vreau la ASE şi a doua zi

începeai să o simţi pe umeri.

achitam taxa la URA.

Dar, ca orice adolescent, am mai visat un

A fost un şoc pentru toată lumea, dar

pic şi prima mea opţiune a fost Facultatea

decizia mi-a fost respectată. Şi iată-mă

de Construcţii. Suna bine, însă nu prea

studentă în anul întâi, fără un răspuns

ştiam cu ce se mănâncă şi când tatăl meu

clar la marea întrebare.

mi-a arătat ţinuta de gală a unui inginer

Primul curs de bazele contabilităţii a fost

constructor, cizmele de cauciuc şi casca,

acceptabil, mai ales că mama era contabil

iar podiumul de defilare, noroi și ploaie,

şi, chiar dacă nu m-a pasionat ce făcea

am renunţat repede.

ea, îmi trecuseră pe la urechi ceva infor-

Aşa că a urmat opţiunea numărul doi:

maţii. Al doilea curs însă … iniţial am cre-

fizica atomică. De data aceasta nu era

zut că am greşit sala, dar cei din jur erau

nimic străin, eu urmând profilul mate-

colegii mei și nu puteam greşi toţi sala.

fizică. Procesul de negociere cu părinţii a

Tabla se umplea cu lucruri ciudate fără

fost unul lung şi am renunţat greu la acest

nicio logică în acel moment. Al treilea

vis. Și totuşi ”ce vreau să fiu când o să fiu

curs la fel; la al patrulea deja am intrat în

mare?!”. Habar nu aveam. Tot ce ştiam

panică. Nimic nu mai avea logică, aşa că

erau fizica şi matematica.

m-am hotărât să-i dau de capăt. Am luat

Astfel, am cochetat cu construcțiile aeros-

cartea şi nu vreţi să ştiţi cum arăta la sfâr-

paţiale, cibernetica şi marea dorinţă a pro-

şitul primului an când am promovat

fesoarei mele de matematică, Facultatea

examenul. În anul al II-lea a urmat Conta-

de Matematică. Cea din urmă îşi dorea

bilitatea Financiară, dar deja eram prie-

foarte mult să devin asistent universitar,

tene bune. Cu toate astea, nu am promo-

dar eu nici nu vroiam să aud; era un

vat examenul din presesiune deoarece

ON CAMPUS

De ce contabilitate? Care este

”niciodată” foarte hotărât. După căutări şi cercetări amănunţite am ajuns studentă la Universitatea Româno -

Continuarea pe pagina următoare >>

NR.56 DEC. 2016 - IAN. 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.56 DEC. 2016 - IAN. 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement