__MAIN_TEXT__

Page 36

POLAR EXPRESS LCU

Ț

BOOKS Review

TECH & MEDIA

THE

Bia

n ca FO

de Chris Van Allsburg junior EDITOR:

Cartea „The Polar Express” a lui

și îl întreabă ce își dorește. Știind că poa-

Chris Van Allsburg prezintă sentimentul de

te cere orice, el îi spune că vrea un clopot

îndoială care-l încearcă pe un băiețel,

de argint de la sania sa, iar dorința îi este

referitor la existența lui Moș Crăciun.

imediat îndeplinită.

Creația autorului este o poveste

La miezul nopții, renii pregătesc

bazată pe imaginație, la care au acces

sania și la fel se întâmplă și cu trenul

doar ce-i care nu și-au pierdut încă ino-

care-i va duce pe copii înapoi acasă. Pe

cența și reușesc să mai creadă în magie.

drum, clopotul îi alunecă și cade în gol.

Totul începe în noaptea de Ajun, în

Extrem de supărat, se întoarce în

care băiatul este trezit de un sunet ciudat;

camera sa fără cadou. De dimineață sora

în fața casei oprise un tren.

lui mai mică găsește o cutie cu numele

Ignorând orice fel de posibil pericol,

băiatului pe ea. În ea era clopotul de

acesta iese din casă și urcă la „bordul”

argint. Sunetul acestuia putea fi auzit

mașinăriei la îndemnul conductorului care

doar de către cei doi, pentru că ei erau

îl convinge numaidecât atunci când îi spu-

singurii care credeau în magie.

www.performance.rau.ro

ne ca vor pleca spre Polul Nord.

Cartea se încheie cu o mică declara-

În tren sunt o mulțime de alți copii

ție în care autorul mărturisește faptul că,

care se bucură de dulciurile aflate peste

de-a lungul anilor, sora și prietenii lui s-au

tot în jurul lor și care, o dată ajunși la des-

oprit din a auzi cântecul clopotului, însă

tinație, recunosc imediat elfii, renii, sania,

pentru el este la fel de viu și astăzi.

dar mai ales pe Moș Crăciun. Bătrânul îl alege din mulțime chiar pe băiatul nostru pentru a-i oferi primul cadou

36

Nu uitați să credeți în magie, indiferent de vârstă! Lectură plăcută!

Ediția 56 | DEC. 2016 - IAN. 2017 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.56 DEC. 2016 - IAN. 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.56 DEC. 2016 - IAN. 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement