Page 25

URA?

sunt un visător și-mi place să pun la cale

Nu știu dacă sunt neapărat în poziția de a

noi și noi aventuri :)

da sfaturi, însă le recomand să încerce să

În primăvara anului 2017 intenționez să

devină oameni compleți (minte, trup și

traversez România pe bicicletă, realizând

suflet), realizând acele lucruri care-i fac

un traseu în formă de spirală de peste

fericiți. Să creadă în ei și să nu se dea bătuți

4.000 km, începând din Botoșani și înche-

niciodată. Să fie curioși. Să învețe și să

ind în Sibiu.

citească mult pentru a înțelege fenomenele

În toamnă, septembrie cred, îmi doresc

lumii în care trăiesc.

să iau la pedale și Marea Britanie, traver-

De asemenea, să muncească mult, cu ambi-

sând-o din sud, din orașul Penzance, și

ție și planuri pe termen mediu și lung, alături

până în nord, în satul John o' Groats.

de o bună gestionare a timpului propriu și în

În 2018 intenționez să refac traseul lui

compania unor modele de viață pe care să

Badea Cârțan, pornind de la Muzeul

încerce să le depășească pentru a deveni

Memorial din Cârţişoara (județul Sibiu) și

cea mai bună variantă a lor. Să nu se limi-

încheind în Roma, Italia, iar în toamnă

teze la ce le e servit pe tavă și, dacă este

vreau să refac traseul ”Camino Francés de

nevoie, să o răstoarne.

Santiago”, în speranța în care de data

Totodată, să facă bani pentru a-și întreține

aceasta voi câștiga :)

visurile, să-și facă prieteni de nădejde, să

De asemenea, vreau să scriu o carte,

iubească și să fie echilibrați. Să-i respecte

inspirația fiind Bear Grylls și Andrei Roșu.

pe cei din jur și pe ei înșiși.

Pe site-ul meu, secțiunea ”Planuri”, sunt și

În cele din urmă, dar nu cel mai puțin impor-

mai multe detalii despre asta.

tant, să viseze cât mai mult și cât mai des. © arhivă personală

Planuri sunt multe, doar ți-am spus deja că

În final, ce sfaturi ai pentru studenții

SPOTLIGHT

Ce planuri de viitor ai?

NR.56 DEC. 2016 - IAN. 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.56 DEC. 2016 - IAN. 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement