__MAIN_TEXT__

Page 12

ON CAMPUS

NL P ch oa Life C

R:

Oamenii vorbesc unii cu alţii de mii de

O DIT r E

COACHING

io sen

part 2

MAGIC

MarianOPRAN

ani. A existat şi poate încă mai există bunul samaritean, prietenul, duhovnicul sau partenerul de viață pentru fiecare dintre noi. Şi atunci cum a devenit acest lucru o

Informația, fără să realizeze că nu orice

“profesie” de 50, 100, 200 de Euro pe oră,

mesaj conține cunoștințe, ci numai acele

sau câteodată chiar mai mult? Ce face un

mesaje cărora li se poate atribui valoare

Coach?

de adevăr.

De ce este atât de important să existe

De aceea, rolul unui Coach profesio-

o relație umană la baza schimbării și atin-

nist este de a crea o relație de parteneriat

gerii performanței? Și, mai ales, care este

cu clienții săi, în cadrul căreia aceștia să

motivul existenței unui “contract” între un

descopere cât de adevărate sunt cunoș-

Client şi Coach-ul său?

tințele lor despre realitate și să renunțe la

Coachingul este o modalitate de inte-

credințele ce îi limitează, încetinesc sau

racțiune umană bazată pe comunicare, în

chiar îi împiedică să obțină ceea ce își

care Coach-ul facilitează cunoașterea și

doresc în viață.

exprimarea cât mai deplină a potențialului clienților săi.

www.performance.rau.ro

Comunicarea este o sursă importantă de cunoaștere, poate chiar mai importantă ca propria experiență sau rațiunea.

Contractul este un acord dintre două sau mai multe persoane, ce priveşte tipul de activitate şi de relaţie pe care ei o vor avea împreună pe durata colaborării. Societatea umană are la bază şi este

Cunoștințele din cele mai diferite

fondată pe înţelegeri implicite şi explicite

domenii, despre noi, ceilalți sau lume în

despre cum putem trăi relaţionând unii cu

general, sunt dobândite prin comunicare.

alţii. Contractul este una dintre căile prin

De cele mai multe ori însă, majorita-

care oamenii vor (sau cel puţin încearcă)

tea oamenilor confundă cunoașterea cu

să structureze şi să pună ordine într-o

12

Ediția 56 | DEC. 2016 - IAN. 2017 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.56 DEC. 2016 - IAN. 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.56 DEC. 2016 - IAN. 2017 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement