Page 34

BOOKS Review

Ț

CU TOTUL NOUĂ LCU

TECH & MEDIA

O MINTE

Bia

n ca FO

de DANIEL H. PINK junior EDITOR:

Cartea „A Whole New Mind” prezintă drept idee centrală faptul că viitorul aparține

șesc să se simtă confortabil în cariera lor.

unui alt tipar de persoană, cu o altfel de

Daniel Pink evidențiază creativitatea

gândire. Dacă până acum accentul a căzut

drept o capacitate de identificare a tiparelor

asupra unei tipologii umane, cu o gândire

și a oportunităților de a îmbina idei aparent

lineară bazată pe logică, de acum înainte,

fără nicio legătură, astfel încât să conducă

ușor, ușor, viitorul va fi a celor creativi.

la o poveste frumoasă în final.

Autorul evidențiază 6 aptitudini esen-

În plus, acesta prezintă afectivitatea

țiale fără de care cineva cu greu va reuși să

ca o modalitate de a empatiza cu ceilalți,

mai atingă împlinirea personală sau succe-

de a pricepe subtilitățile interacțiunii dintre

sul. El le definește ca fiind „cele 6 simțuri”:

oameni și de a reuși să transmiți și să oferi

sens, joacă, poveste, simpatie, design și

celor din jur bucurie.

empatie.

www.performance.rau.ro

oameni sunt nemulțumiți deoarece nu reu-

De asemenea, cartea atestă faptul

În ciuda faptului că, în ultimul timp,

că omul își folosește ambele emisfere ale

progresul tehnologic a luat amploare pe

creierul pentru a duce la îndeplinire chiar și

suprafețe extinse, scriitorul susține că cei

cele mai mici sarcini.

care vor reuși să trăiască cele mai mari

Dacă până în prezent au fost eviden-

satisfacții în timpurile unei societății într-o

țiate mai intens avantajele emisferei stângi,

continuă schimbare, vor fi cei inovatori,

bazată pe o gândire analitică, studiile lui

empatici și cu spirit creator.

Pink prezintă emisfera dreaptă drept cheie

Conturul pe care îl capătă lumea, dato-

reușitei, mai exact abilitățile generate de

rită evoluției tehnologice, vine cu o serie de

aceasta, precum inventivitatea, creativita-

avantaje, dar și dezavantaje printre care se

tea si dorința de a găsi sensul lucrurilor.

numără și faptul că din ce în ce mai mulți

34

Lectură plăcută! :)

Ediția 55 | NOV-DEC. 2016 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.55 NOV-DEC. 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.55 NOV-DEC. 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement