Page 12

ON CAMPUS

MAGIC

ch

R:

Life C

oa

O DIT r E

Universitatea Româno-Americană plănu-

NL P

io sen

COACHING

iește să lanseze la începutul anului 2017 un curs

MarianOPRAN

certificat ANC în profesia ”Specialist în activitatea de coaching”. Coaching-ul este o modalitate de inte-

bui la dezvoltarea altor persoane, fiind

racțiune umană ce facilitează cunoașterea

organizat prin intermediul Departamentului

şi exprimarea cât mai deplină a potențialului

de Formare Continuă din Universitatea

Clientului prin conștientizarea mai bună

Româno-Americană.

a nevoilor și aspirațiilor asociate cu diferitele

”MAGIC-Coaching” oferă peste 180 de

situații din viață, identificarea talentelor și

ore de interacțiune directă atât între forma-

abilităților deja existente ce pot fi folosite

tor și participanți, cât și între participanți

pentru împlinirea acestora și accesarea

și 24 de ore de supervizare de grup.

stărilor interioare (resurselor) care permit

telor, modelelor și tehnicilor de coaching

obținerea rezultatelor dorite. ”MAGIC-Coaching” este un curs ce are

printr-o metodă experiențială ce asigură

influența-

instalarea atitudinii specifice unui coach de

re folosite de acele modele din Psihoterapia

succes și permite dezvoltarea şi optimiza-

Neuro-Lingvistică, Analiza Tranzacțională și

rea personală pentru a înțelege trăirile şi

Hipnoza, modele considerate ”MAGICIENI”

provocările cu care se confruntă clienții.

la

www.performance.rau.ro

Acesta facilitează însușirea concep-

bază

principiile

etice

de

date fiind transformărilor miraculoase, ca

În plus față de alte cursuri asemănă-

”prin farmec”, pe care reușesc să le producă

toare, ”MAGIC-Coaching” oferă gratuit par-

în modul în care beneficiarii lor ajung să

ticipanților 4 sesiuni de supervizare de grup

perceapă lumea și să înțeleagă comporta-

de câte 6 ore fiecare, precum și acces la

mentele celorlalți oameni.

înregistrările video ale sesiunilor de curs.

Cursul se adresează celor care doresc

Revin în ediția următoare cu și mai

să investească în capacitatea lor de a-și

multe detalii despre această nouă oportu-

folosi puterea de influențare pentru a contri-

nitate de dezvoltare!

12

Ediția 55 | NOV-DEC. 2016 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.55 NOV-DEC. 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.55 NOV-DEC. 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement