Page 24

Ț

A LUCRA SAU NU n ca FO

LCU

ÎN TIMPUL FACULTĂȚII ?

Bia

Dezv. Profesională

TRAINING U

« PRO SAU CONTRA »

junior EDITOR:

Este o întrebare care îi macină tot

respectarea unor anumite reguli, norme, a

mai des pe studenții din ziua de azi ce nu

unui program de lucru, dar și interacțiunea

reușesc să ajungă la o concluzie - dacă e

directă cu un mediu necunoscut, colegi noi

indicat sau nu să lucreze de-a lungul perioa-

și situații tot mai diferite.

dei de studiu. Sigur, părerile sunt împărțite, de la studenți, la profesori și chiar la părinți.

www.performance.rau.ro

gumentelor, odată cu o nouă responsabi-

Indiferent de alegerea domeniul de

litate, atât efortul, cât și timpul vor fi altfel

studiu, facultatea este principala sursă de

gestionate și prin urmare, la un moment dat

informare cu privire la cunoștințele de speci-

jobul va prima, iar studiile vor fi lăsate pe

alitate din respectivul segment. Însă, odată

plan secundar.

cu anii studenției intervine și posibilitate de

Totodată, starea de oboseală și stre-

angajare, ce vine la pachet cu avantaje și

sul pe care studentul le va acumula inevita-

dezavantaje.

bil la locul de muncă pot afecta situația sa

Legat de „argumentele pro” este vorba,

24

Pe de altă parte, în tabăra contraar-

școlară.

firește, de propria susținere financiară. Dacă

Dincolo de acest aspect, există opor-

ne referim la taxa de școlarizare, cazare,

tunități disponibile doar în anii studenției,

materiale de studiu sau nevoi de zi cu zi,

pe care le poate rata din pricina faptului că

vorbim despre o necesitate reală și nu des-

jobul îi ocupă deja o bună parte din timp,

pre un simplu moft de a avea un ban în plus

dar și din cauza faptului că banii pot deveni

de buzunar.

ceva mai atractivi decât activitățile de

În plus, obținerea unui job, cu atât mai

voluntariat.

mult dacă este chiar în domeniul de studiu,

În final, firește, fiecare trebuie să cân-

este o experiență practică în completarea

tărească avantajele și dezavantajele și să

noțiunilor teoretice învățate, ce poate fi, de

ia decizia cea mai potrivită pentru propria

asemenea, și o încercare ce presupune

persoană.

Ediția 54 | OCTOMBRIE 2016 | Performance - Revista Studentului URA

NR.54 OCT. 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.54 OCT. 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement