Page 32

Dezv. Personală

TRAINING U

CE LEGĂTURĂ EXISTĂ ÎNTRE PERSONALITATEA ȘI

DECIZIILE NOASTRE ? NL

jun

P

Cea mai mare parte din energia noastră de zi

Life

Co

R: ITO ED

ach

ior MarianOPRAN

cu zi este folosită în luarea de decizii. Am ales să scriu în această ediție despre “personalitate” deoarece ea este factorul cel mai

important care ne influențează deciziile.

Personalitatea este în cea mai mare parte o colecție de reacții condiționate, frici

anumiți stimuli interni sau externi.

şi credințe ne-conștiente. Ea este “filtrul”

Eneagrama (modernă) este o sinteză,

principal prin care omul percepe lumea şi pe

un hibrid, un amalgam al mai multor tradiții

el însuși. Prin acest filtru, fiecare dintre noi

şi căi spirituale combinate cu psihologia

ne exprimăm, ne apărăm, învățăm, facem

modernă şi descrie tipurile umane de

față trecutului şi anticipăm viitorul, ne bucu-

personalitate, nouă la număr.

răm și trăim.

www.performance.rau.ro

Cu alte cuvinte, în ce fel reacționezi la

Ea afirmă că mecanismul personalității

Personalitatea a luat naștere pentru a

noastre este pus în mișcare de ceea ce

compensa nevoile specifice de dezvoltare

numește “Frica de Bază” a fiecăruia dintre

care nu ne-au fost împlinite corespunzător,

noi. Această frică se naște în copilăria

în special în copilărie. Astfel, ea s-a dez-

timpurie, iar dintr-o perspectivă mai subtilă,

voltat în jurul zonelor din sufletul nostru care

fiecare Frică de Bază este o reacție în fața

au fost lezate cel mai tare devenind puter-

fricii universale de moarte şi de dispariție.

nică acolo unde noi suntem slabi.

Pentru a o compensa şi pentru a

Ea se manifestă și poate fi observată

putea „funcționa” în viață, apare o „Dorință

prin comportament, adică prin gândurile pe

de Bază”, ca o modalitate prin care ne

care le ai, emoțiile pe care le trăiești şi

apărăm împotriva acestei frici. Dorința de

acțiunile pe care le faci.

Bază este ceea ce credem că ne va ajuta

32

Ediția 53 | IUNIE-SEPT. 2016 | Performance - Revista Studentului URA

NR.53 IUNIE - SEPT. 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.53 IUNIE - SEPT. 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement