Page 30

eB

cute sarcinile, fără să vină cu o păre-

confrunți cu situații critice la locul de

re sau cu vreo idee nouă. Încearcă să

muncă, din cauza presiunilor care sunt

convingi prin argumente solide faptul că

făcute asupra ta, în mare parte din cauza

părerea ta poate fi în beneficiul firmei.

conducerii.

Nu ești obligat să execuți anumite sar-

Șefii au tendința de a-şi schimba

cini ce nu intră în fișa postului tău, dacă

opiniile și acțiunile în favoarea lor, însă

simți că acestea nu sunt etice, legale

fără ca tu să ai vreun cuvânt de spus.

sau că nu sunt relevante.

Iată câteva sfaturi care te vor ajuta

Nu trebuie să fi nici victima unui

să nu te lași niciodată manipulat(ă) de

abuz! Dacă se întâmplă să primești

către conducerea firmei sau de către

prea multe sarcini pe care trebuie să le

colegi:

rezolvi într-un timp foarte scurt, le poți

favorabile manipulării. Directorul unei

www.performance.rau.ro

senior EDITOR:

Pesemne ți s-a întâmplat deja să te

Încearcă să nu creezi situații

30

atr ic

LOCUL DE MUNCĂ ?

AR AN

CUM SĂ-I FACI FAȚĂ LA

Be

Dezv. Profesională

TRAINING U

MANIPULAREA :

refuza sau poți solicita o perioadă mai lungă pentru îndeplinirea îndatoririlor.

companii are o vastă experiență în

Nu te lăsa purtat(ă) de „mirajul”

spate, mai ales în ceea ce privește lucrul

financiar. Te poți afla în situația de a

cu oamenii, iar din acest motiv își va da

primi multe, chiar foarte multe sarcini

seama dacă o persoană este naivă sau

într-un timp foarte scurt, iar pentru a nu

nu. Încearcă să analizezi situațiile cu

avea drept la replică, șeful îți poate oferi

atenție, iar apoi să dai un răspuns. Poți

o sumă în plus la salariu, mult prea mică

aduce chiar și contraargumente, dacă

însă raportat la volumul de lucru supli-

acestea sunt relevante.

mentar. Din acest motiv nu vei mai avea

În foarte multe companii există șefi care vor ca angajații doar să exe-

obiecții, chiar dacă aceasta este doar o formă de manipulare.

Ediția 53 | IUNIE-SEPT. 2016 | Performance - Revista Studentului URA

NR.53 IUNIE - SEPT. 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.53 IUNIE - SEPT. 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement