__MAIN_TEXT__

Page 32

Dezv. Personală

TRAINING U

CE LEGĂTURĂ EXISTĂ ÎNTRE STIMA DE SINE ȘI

SCHIMBAREA PERSONALĂ ? NL

jun

P

Am un proverb preferat care în cazul meu s-a

Life

Co

R: ITO ED

ach

ior MarianOPRAN

adeverit și care spune că „Orice moment din viață este potrivit pentru a începe sa învățăm stima de sine mai înaltă.”

Ce este însă stima de sine? Stima de

ponsabilitate și iubire, au încredere în com-

sine, conștiința valorii personale sau senti-

petența lor și pentru că sunt capabili să își

mentul propriei valori, este o convingere ce

aprecieze corect propria valoare, sunt gata

ne arată cât valorăm noi pentru noi, cât

să vadă și să aprecieze și valoarea celor

valorăm în proprii noștri ochi. Este un crez

din jur.

sau o credință, ce ne arată ca ceea ce

Ce anume contribuie la o stimă de

ne-am propus putem, adică suntem capa-

sine scăzută? Principala cauză este frica.

bili să și facem.

Fiecare om își atribuie în permanență o

www.performance.rau.ro

Stima de sine este capacitatea unui om

anumita valoare, pozitivă sau negativă.

de a se prețui pe sine și de a-și trata propria

Începând din copilărie și până în ado-

persoana cu DEMNITATE, IUBIRE și REA-

lescență, stima de sine se împrumută de la

LISM. Ea este reprezentată prin compor-

părinți, în timp ce în primii 5-6 ani de viață,

tament: prin ceea ce gândim și simțim, dar

stima de sine a copilului este creată aproa-

mai ales prin acțiunile pe care le facem și

pe în exclusivitate de către familie.

care ne exprimă în fapt valorile personale.

Frica este o consecință naturală a

Oamenii cu stima de sine ridicată simt

lipsei de încredere și a izolării de oameni, o

că ei contează și că lumea este un loc mai

emoție ce ne împiedică să ne asumăm

bun pentru că ei trăiesc și contribuie la ea.

riscuri și să încercăm să găsim soluții noi la

Aceștia emană integritate, onestitate, res-

problemele noastre. Tot ea ne împinge la comportamente care deseori distrug și mai

32

Ediția 52 | MAI 2016 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.52 MAI 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.52 MAI 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement