Page 8

ON CAMPUS

URA - 25 DE ANI SIM ION

DE PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE Ma

masteranzi, Universitatea Româno – Americană

gd a

Pentru cei mai mulți dintre noi, studenți și senior EDITOR:

reprezintă mai mult decât o universitate, fiind locul în care au fost și vor fi și de acum înainte dezvoltate numeroase generaţii de absolvenţi

www.performance.rau.ro

din punct de vedere educațional, profesional și personal. ”Cu 25 de ani în urmă existau doar ideea,

Noi, colectivul de redacție al Revistei

viziunea și visul ce se dorea a fi transformat

Performance, transmitem următorul mesaj:

în realitate, dar mai presus de toate, exista

“Iubim Universitatea Româno – Americană

Omul care a crezut că toate acestea pot

pentru oportunitățile pe care le oferă

deveni mai mult decât atât.

studenților săi și ne bucurăm să facem parte

Astăzi, ideea a prins contur, viziunea se

dintre cei care au parte de bogăția pe care

redescoperă continuu, iar visul a devenit

aceasta o dăruiește în fiecare zi. Deservim

mai mult decât o realitate.

de 7 ani cu mare drag această comunitate

Oportunitatea de a fi parte a acestui vis, pe

academică, mulțumind în acest sens condu-

aproape întreaga durată a transformării sale

cerii pentru sprijinul acordat și urăm Univer-

în realitate, a fost o șansă unică, iar faptul

sității mulți ani încununați de succese!”.

că am avut și posibilitatea de a aduce o modestă contribuție la continuarea transfor-

Cu ocazia aniversării a 25 de ani de la

mării sale în realitate, un privilegiu. La mulți

înființarea Universității, vă invităm să aflați

ani, Universității Româno-Americane!”, este

din suplimentul aniversar mai multe infor-

mesajul pe care-l transmite domnul Rector,

mații despre această prestigioasă instituție

prof.univ.dr. Ovidiu Folcuț, comunității aca-

de învățământ superior, supliment ce poate

demice URA.

fi accesat online AICI.

08

Ediția 51 | APRILIE 2016 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.51 APR 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.51 APR 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement