__MAIN_TEXT__

Page 56

PERSONALITĂȚI

LIFESTYLE

NIKOLA TESLA

PĂRINTELE TUTUROR GADGET - URILOR

Vic

to r

iaM

OR

AR

U

„Calitățile și defectele noastre sunt inseparabile, precum materia și energia. Când acestea se separă, omul nu mai există.”

www.performance.rau.ro

junior EDITOR:

Mintea umană este o enigmă, capa-

Nikola provenea dintr-o familie simplă,

bilă de a lua decizii, a-și imagina și a

cu o mamă de o inteligență sclipitoare (dar

inventa. Dacă privim în trecut, mințile scli-

care nu a avut niciun fel de studii) și un tată

pitoare care au pus bazele evoluției tehno-

preot. Părinții lui își doreau ca acesta să

logice sunt personalități precum Albert

urmeze facultatea de teologie, însă, totul se

Einstein, Erwin Schrodinger și, nu în ulti-

schimbă la vârsta de 17 ani, când Nikola se

mul rând, Nikola Tesla.

îmbolnăvește grav.

Tesla a fost un deschizător de drumuri

Stabilește în acel moment, de comun

în domenii tehnice diverse, precum cel al

acord cu tatăl său, că dacă se va însănătoşi

electricității, radioului și sistemului de cu-

îşi va putea alege singur drumul în viaţă şi

rent alternativ. Fără toate acestea, lumea

va avea acordul lor pentru a urma facultatea

modernă ar fi de neînchipuit. Tot ceea ce

de inginerie în Austria. Timp de nouă luni se

numim tehnologie avansată se bazează pe

luptă cu holera, dar reuşeşte să o înfrângă

invențiile lui.

şi visul lui Tesla se îndeplinește.

Născut la 9 iulie 1856 în actuala

În primul an de facultate, Nikola era

Croație, micul Tesla a fost înzestrat încă

supranumit „Star Student” de către decanul

de la o vârstă fragedă cu capacități men-

facultății, deoarece vorbea fluent 8 limbi și

tale excepționale. Putea să memoreze cărți

lua 10 pe linie la toate examenele. În al doi-

întregi și să calculeze integrale în minte.

lea an, personalitatea sa adictivă a început

Din această cauză, profesorii îl acuzau că

să iasă la suprafață, devenind dependent de

trișează la examene.

jocurile de noroc. A pierdut toții banii și a

56

Ediția 51 | APRILIE 2016

renunțat la facultate în anul III.

Profile for Revista Performance

NR.51 APR 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.51 APR 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement