Page 54

WE TRAVEL

LIFESTYLE

MILANO CU DESĂVÂRŞIRE TURISTIC

Sab in

aD ĂN C

ESC

U

Metropola din nordul Italiei găzduieşte cu graţie

www.performance.rau.ro

senior EDITOR:

54

atât palatele neoclasice caracteristice istoriei zonei, cât şi clădirile ultra-moderne specifice uneia dintre capitalele internaționale ale modei.

Când te gândești la Milano în zilele

cându-se la marmură. De-a lungul timpului

noastre, neapărat îţi trec prin minte fotomo-

a fost decorată cu o mulțime de statui

dele pe catwalk - doar aici s-au lansat nume

copleșitoare.

ca Armani, Versace, Prada sau Gucci.

Piazza Duomo este cea mai impor-

Dar istoria modernă, bogată, ce-i drept, nu

tantă din Milano și o atracție pentru turiștii

reuşeşte să o eclipseze pe cea clasică.

veniți din toate colțurile lumii în capitala

La fel ca și restul Italiei, oraşul ascunde

modei. Aici se regăsesc Domul despre care

o multitudine de obiective impresionante.

vorbeam mai devreme, Palatul Regal și

Cu siguranță punctul focal, nucleul în jurul

Galeriile Vittorio Emanuele.

căruia se învârte tot orașul, este piața

Palatul regal din Milano are origini me-

Domului, unde se află impresionantă clă-

dievale. Iniţial s-a numit Palazzo Vecchio

dire “Duomo” flancată de Galeriile Vittorio

Broletto şi a fost sediul guvernului din

Emanuele.

orașul italian pentru multe secole.

Monumentul, fiindcă putem să îi spu-

În prezent a fost transformat în centru

nem aşa, este a treia biserică a creştinătăţii

cultural şi găzduieşte numeroase expoziții

în ceea ce priveşte mărimea şi un loc de

și evenimente.

pelerinaj pe care ar fi păcat să îl ratezi.

Una

dintre

cele

mai

atrăgătoare

Construcția sa a durat aproape 500 de ani,

artefacte din Milano este capodopera lui

inițial fiind ridicată din cărămidă, apoi tre-

Leonardo da Vinci – “Cina cea de Taină”.

Ediția 51 | APRILIE 2016 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.51 APR 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.51 APR 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement