Page 40

AR OR to r

iaM

Optând pentru o atitudine bună, vei avea succes în toate sferele vieții tale.”

junior EDITOR:

Rejeen Labelle nu este primul autor care

Am optat pentru o întrebare simplă care

tratează acest subiect vast, anume reușita în

rezumă esența scrierii sale: „Cum să facem

viață, însă acesta spune în mod sincer ceea

pentru a reuși în viață?”. Iată primul răspuns

ce gândește și lasă la o parte noțiunea de

pe care l-am găsit în carte: „Pur și simplu, să

„politically correct”. În lucrarea de față vei

avem curajul să facem alegeri corecte, fără a

găsi instrumentele necesare pentru a reuși să

ezita”. Uneori trebuie să ne „formatăm”, să ne

trăiești viața pe care ți-o dorești.

resetăm, să începem iar de la zero și să înce-

Scopul autorului a fost să propună o

tăm să ne mai tot oprim din drum!

viziune simplă, realistă și de succes care să

Autorul ne îndeamnă să profităm din plin

funcționeze cu adevărat dacă ne încumetăm

de existența noastră pentru a ne deschide

să ne luăm soarta în propriile mâini. Acesta ne

mințile în fața miilor de posibilități care ni se

asigură că nu este niciodată prea târziu să fim

oferă. Să râdem, să muncim, să gândim,

cu adevărat fericiți.

iubim, creștem și să evoluăm; cu alte cuvinte,

Este o carte de opinii, reflecții și experiențe. Așadar, cele 5 alegeri care ne hotărăsc

să trăim din plin! Această

lectură

prezintă

următoarea

viața sunt:

afirmație: „Găsiți un lucru care să vă placă atât

1. Să faci pe surdul sau să asculți ce-ți spune

de mult încât să fiți dispuși să-l faceți de bună

inima (să te minți sau să-ți spui adevărul)?

www.performance.rau.ro

U

alegeri care fac din noi ceea ce suntem. Vic

BOOKS Review

TECH & MEDIA

„Istoria vieții noastre este o serie de

voie [..] ”.

2. Să trăiești în negare (în trecut, impersonal

Vei ajunge la concluzia că prima moti-

sau în evitare) sau în realizare (în căutare)?

vație în viață trebuie să fie pasiunea, iar dacă

3. Să te deresponsabilizezi sau să te respon-

vrem să luăm decizii bune este important să

sabilizezi (să tergiversezi sau să concretizezi)? 4. Să crezi în meritocrație sau să faci marketingul propriei persoane? 5. Să fii un Don Quijote sau să-ți alegi pro-

40

priile bătăliile?

plecăm la drum, animați de pasiune. Această carte este, așadar, o sumă de reflecții personale asupra reușitei în viață și a fericirii. Dacă această carte îți va fi utilă într-un fel sau altul, înseamnă că obiectivul articolului fost atins. Lectură plăcută!

Ediția 51 | APRILIE 2016 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.51 APR 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.51 APR 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement