Page 27

până când aceștia au rezultate sau ating

să o stăpânești perfect după un timp.

măiestria pentru a-i recompensa.

Trebuie, însă, să ții cont că ”practica nu

El trebuie să facă acest lucru și dacă

duce la măiestrie; numai practica corectă

rezultatele sunt aproximative și să le răs-

duce la măiestrie”, aceasta fiind valoarea pe

plătească progresul, deoarece ei urmăresc

care o aduce mentorul în procesul de învă-

o „țintă în mișcare”. Abia apoi managerul

țare.

sau mentorul îi poate corecta sau redirecțiUn alt aspect foarte important al planu-

ona astfel încât ei să-și continue progresul.

lui de urmărire a progresului și realizarea

Din nefericire, acest lucru poate fi

obiectivelor este suportul oferit de cei din

foarte dificil pentru oricare dintre noi deoa-

jurul nostru. De exemplu, în procesul de

rece ne este adesea mult mai ușor să

conducere a oamenilor, un bun manager sau un mentor nu trebuie să aștepte

TRAINING U

mai mare este șansa să o înveți și să ajungi

Continuarea pe pagina următoare >> © lgm3.com

NR.51 APR 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement