Page 26

Dezv. Personală

TRAINING U

DE CE OAMENII NU PUN ÎN PRACTICĂ CEEA CE

AU ÎNVĂȚAT ȘI ȘTIU DEJA? [ partea a III-a ]

Peter Drucker spunea că „Nimic bun nu se

NL

jun

P

întâmplă accidental”. Pentru a-și putea pune în

Life

Co

R: ITO ED

ach

ior MarianOPRAN

practică cunoștințele, oamenii au nevoie de un plan de urmărire a realizării ”până la capăt” a obiectivelor. Altfel ei vor reveni la vechile lor

obișnuințe.

Lipsa planului de urmărire este cel de-al treilea și cel mai important motiv pen-

pus(ă) să accepți feedback.

tru care oamenii nu pun în practică ceea ce

Astfel, un plan simplu de urmărire și

știu deja. Totodată, el este și cel mai greu

feedback este alcătuit din următorii patru

de îndeplinit.

pași: Spune-mi! Arată-mi! Lasă-mă să

Pentru a fi capabil(ă) să-ți schimbi

fac! Corectează-mă! urmat încă o dată de

comportamentul și să începi să ai rezultate,

Spune-mi! Arată-mi! Lasă-mă să fac!

ai nevoie de trei elemente: o structură, res-

Corectează-mă! … și așa mai departe.

ponsabilitate personală și sprijin sau suport de la altcineva.

www.performance.rau.ro

care vrei tu să lucrezi și de la care ești dis-

Este bine să reții că fără un plan de urmărire și feedback imediat după ce ai fost

Un plan de urmărire a atingerii oricărui

expus(ă) la o informație nouă sau un nou

obiectiv este bine întocmit abia atunci când

mod de a face lucrurile, oamenii au tendin-

aceste trei condiții sunt îndeplinite. Poate fi

ța de a reveni la vechile lor obiceiuri.

greu de crezut, dar cea mai bună strategie

Ceea ce ajută foarte mult la fixarea

pentru a-ți crea un plan de urmărire a sco-

informațiilor și la schimbarea comporta-

purilor tale este de a-ți găsi un mentor.

mentului este să începi să pui în practică

Mentorul este o persoană care știe foarte bine ceea ce tu vrei să înveți, cea cu

cât mai rapid ceea ce ai citit sau auzit. Statisticile arată că cu cât începi mai repede să aplici o nouă deprindere, cu atât

26

Ediția 51 | APRILIE 2016 | Performance - Revista Studentului URA

NR.51 APR 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.51 APR 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement