__MAIN_TEXT__

Page 42

AR iaM

OR

putere acest lucru, ar trebui să lase măcar sau a celei care a fost o adevărată doamnă.”

to r

amintirea frumoasă a celui care a fost un domn junior EDITOR:

În cei 20 de ani de la apariție (1996),

Să nu înțelegem că „bunele maniere”

vândut în 300.000 de exemplare, codului

sunt un pat a lui Procust, inventat de pisă-

doamnei Aurelia Anastasia Marinescu este

logii apăruți pe lume ca să ne facă viața

prezentat într-o ediție minuțios revizuită și

amară. Blândețea, toleranța, bunătatea sunt

adusă la zi.

indispensabile unui om bine-crescut.

Parcurgând cu mare atenție fiecare

„Cel care îl corectează cu brutalitate pe

capitol al cărții, vom afla cum arată un om

interlocutorul său pentru că a încurcat sensul

manierat, cum se îmbrăcă, cum se prezintă,

cuvintelor «biografie» - «bibliografie», nu este

cum se poartă la masă și multe alte reguli,

un om bine-crescut. Dacă o face, să o facă

care odată învățate, nu limitează libertatea

delicat. S-ar putea ca și el să greșească altă

individului, ci, dimpotrivă, o lărgesc.

dată. […] iar argumentul că alte calități le

Știind precis cum trebuie să se poarte

compensează defectele nu este de ajuns.”

în toate ocaziile vieții, omul manierat capătă

Dacă ești cu adevărat convins(ă) că tre-

siguranță de sine, scapă de complexe, este

buie să fii politicos(oasă) oricând și în orice

acceptat și mai ales respectat de cei din jur.

ocazie, atunci înțelegi adevărul din celebra

În cod vom regăsi descrierea ideală a

inscripție gravată pe fațada clădirii de la

unui „gentleman”: domnul care nu vorbește

New College din Oxford: ”Manners make

despre bani în societate, nu se laudă că-i

man” (”Comportamentul îl face pe om”).

are cu nemiluita, dar nici nu se plânge în www.performance.rau.ro

U

deosebit pentru a nu fi uitat; dacă nu-i stă în

Vic

BOOKS Review

TECH & MEDIA

„Orice om ar trebui să lase în urma lui ceva

caz că îi lipsesc.

În concluzie, am putea spune că oricine știe că un om cu o purtare agreabilă este

El nu se împrumută decât în cazuri

primit într-o casă cu mai multă bucurie decât

extreme și niciodată de la o femeie. Un

un necioplit. În același sens, o persoană

domn este politicos față de toată lumea, își

zâmbitoare e acceptată mai ușor în societate

domină pasiunile, emoțiile, sentimentele și

decât una posomorâtă, iar un om îngrijit

rămâne stăpân pe el însuși, oricare ar fi

inspiră mai multă încredere decât unul cu o

împrejurările.

ținută ostentativ boemă.

42

Ediția 50 | MARTIE 2016 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.50 MAR 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.50 MAR 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement