__MAIN_TEXT__

Page 52

PERSONALITĂȚI

„Niciodată omul nu se așează la întâmplare, fiecare se așează după cum îi e scris”.

Vic

to r

iaM

OR

AR

U

LIFESTYLE

MIRCEA ELIADE

junior EDITOR:

Personalitatea controversată a dom-

În timpul liceului, Eliade începe unul

nului Eliade își are rădăcinile în diversita-

dintre cele mai dure exerciții de disciplină,

tea pe care acesta a surprins-o într-o sin-

lupta cu somnul. În fiecare noapte reduce cu

gură viață plină de călătorii pe tărâmuri cu

câteva minute perioada somnului, în favoa-

diverse culturi care „i-au fost scrise” pentru

rea lecturii. Această nebunie s-a dovedit

ca atât cunoscătorii de specialitate, cât și

însă aducătoare de succes.

simplii cititori să poată să le înțeleagă. O ambiguitate plutește în legătură cu

unei experiențe religioase autentice care să

numele său. Tatăl lui Eliade, Gheorghe

îi permită să înțeleagă destinul omului con-

Ieremia își schimbase numele în Eliade în

temporan din perspectivă religioasă.

Heliade-

La numai 21 de ani, Eliade îi scrie unui

Rădulescu. Cel mai mare dintre cei trei

profesor din Calcutta cerându-i o bursă de

copii ai acestuia a fost Mircea.

studiu în India. I se confirmă un sprijin finan-

cinstea

www.performance.rau.ro

În timpul facultății, Eliade simte nevoia

marelui

cărturar

Ion

Mircea Eliade s-a născut la 13 martie

ciar pentru o perioadă de cinci ani.

1907 și a învățat la școala Mântuleasa.

În 1928, Eliade ajunge la Calcutta unde

Adolescentul cu dioptrii mărite și-a început

adoptă integral stilul de viață indian. În al

cariera literară la liceul Spiru Haret. Aici

doilea an al bursei, profesorul Dasgupta îl

debutează la 13 ani și publică fragmente

invită să locuiască la el. Iată cum Mircea

din „Romanul adolescentului miop”, gustat

Eliade ajunge să cunoască acolo, pentru

chiar și astăzi de publicul tânăr.

prima data, ce este iubirea.

52

Ediția 49 | FEBRUARIE 2016 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.49 FEB 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.49 FEB 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement