Page 28

Dezv. Personală

TRAINING U

DE CE OAMENII NU PUN ÎN PRACTICĂ CEEA CE

AU ÎNVĂȚAT ȘI ȘTIU DEJA? [ prima parte ]

Oamenii au tendința de a petrece mai mult NL

jun

P

timp acumulând informații noi decât pentru a

Life

Co

R: ITO ED

ach

ior

dezvolta strategii de folosire în viața de zi cu zi a informațiilor dobândite.

MarianOPRAN

Oricine citește o carte sau urmează un

A doua cauză este fenomenul de

curs este probabil încântat(ă) de adevărurile

filtrare negativă a informațiilor și gândirea

și mesajele conținute în acestea, însă foarte

negativă ce subminează motivația de a

puțini pun în practică ceea ce au aflat și își

folosi ceea ce știu că trebuie făcut.

schimbă atitudinile, obiceiurile şi deopotrivă

www.performance.rau.ro

comportamentul.

De fiecare dată când încearcă să învețe ceva pozitiv și util, chiar și despre ei

Explicație: acest lucru se întâmplă

înșiși, oamenii ignoră informația sau o

deoarece comportamentul uman nu se poa-

privesc cu scepticism din cauza rezistenței

te schimba din afară. El se schimbă numai

la schimbare.

dinăuntrul ființei, atât din minte, rațional, pe

A treia cauză este lipsa unui plan de

baza cunoștințelor acumulate, cât și din

urmărire îndeaproape a progreselor înre-

inimă, emoțional, pe baza senzațiilor corpo-

gistrate. Aceasta este una dintre cele mai

rale asociate cu experiențele trăite.

greu de înlăturat dintre cele trei cauze posi-

Există trei cauze principale pentru care

bile, deoarece schimbarea obiceiurilor și a

oamenii nu pun în practică ceea ce au învă-

comportamentului necesită un real și con-

țat și știu deja:

centrat efort de atenție.

Prima cauză este multitudinea de

Oamenii nu știu cum să-și urmărească

informații pe care încearcă să le acumuleze

singuri bunele intenții și de aceea nu pot

pe cale rațională.

renunța la obiceiurile proaste pe care le-au

28

Ediția 49 | FEBRUARIE 2016 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.49 FEB 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.49 FEB 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement