Page 52

PERSONALITĂȚI

LIFESTYLE

ANA ASLAN „Să fii mereu tânăr nu înseamnă să ai 20 de ani. ideal pentru care să lupți și pe care să-l obții!” spunea foarte inspirat Ana Aslan.

Vic

to r

iaM

OR

AR

U

Înseamnă să fii optimist, să te simți bine, să ai un

junior EDITOR:

Unul dintre cele mai fascinante basme

În cursul unor tratamente a observat

populare ale românilor este „Tinerețe fără

că injecțiile cu procaină aveau un rezultat

bătrânețe și viață fără de moarte”.

surprinzător în afecțiunile reumatice.

Din Egiptul Antic și până în lumea

În anul 1952 a preparat vitamina H3,

contemporană, tinerețea veșnică a fost o

care a devenit apoi medicamentul minune

dorință eternă a omului. Cea care a încer-

Gerovital ce acționează la nivelul celulelor

cat să transforme basmul în realitate a fost

împotriva procesului de îmbătrânire.

Ana Aslan. Născută pe 1 ianuarie 1897 la Brăila,

toare povești ale medicinii românești. Trata-

extrem de inteligentă, foarte muncitoare și

mentele sale aduceau României 17 mil. $ în

corectă, aceasta și-a creat o carieră strălu-

fiecare an.

cită prin propriile puteri.

www.performance.rau.ro

Începea astfel una dintre cele mai uimi-

Mereu prinsă între două curse de

Copilăria ei a fost mai curând aventu-

avion, Ana Aslan a călătorit în peste 80 de

roasă. Rămasă de la 13 ani orfană de tată,

țări și peste tot a fost primită ca femeia care

tânăra Ana a oscilat între a deveni pilot de

aducea viața aproape veșnică.

avion și medic. În timpul Primului Război

Lideri politici precum J.F. Kennedy și

Mondial, ea a îngrijit soldații răniți în spita-

Charles de Gaulle s-au tratat cu Gerovital, la

lele din spatele frontului. Consacrarea sa a

fel și artiști precum Marlene Dietrich, Charlie

început în anul 1949 când devine șefa sec-

Chaplin și Salvador Dali.

ției de fiziologie a Institutului de Endocrinologie din București.

52

Cu toții doreau varianta românească a tinereții fără bătrânețe.

Ediția 48 | IANUARIE 2016 | Performance - Revista Studentului URA

NR.48 IAN 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.48 IAN 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement