Page 28

Dezv. Personală

TRAINING U

LIMBAJUL SECRET AL

EMOŢIILOR Deşi poate pentru unii pare greu de crezut, NL

jun

P

toate emoţiile sunt bune. Nu există emoţii

Life

Co

R: ITO ED

ach

ior

„pozitive” sau „negative”. În realitate există numai emoţii „neînţelese”.

www.performance.rau.ro

MarianOPRAN

28

Toate emoţiile ne sunt utile când sunt

și care vă îndreaptă către o viaţă în care să

corect decodificate şi înţelese pentru că ele

aveţi mai multe satisfacţii pentru că faceţi

sunt sistemul de ghidare proiectat de natură

ceea ce este corect pentru voi.

pentru a ne semnala când nevoile, aspiraţii-

Ceea ce vă îndemn să descoperiţi

le sau dorinţele noastre nu sunt satisfăcute.

este „vocea raţională” a celor 10 emoţii

Atunci când spunem că ne simţim „rău”

care ne dau o stare de insatisfacţie şi pot

spunem de fapt că experimentăm o emoţie

înlocui cu succes cuvântul „rău” din afirma-

ce generează o stare fiziologică de discon-

ţia „mă simt rău”. Aceste emoţii, dacă ar

fort, o tensiune neplăcută sau chiar o dure-

putea vorbi pe limba noastră, ne-ar spune

re. Emoţiile sunt produse la nivelul minţii

următoarele:

subconştiente de creierul de mamifer şi

1. Plictiseală – „Am nevoie de o expe-

transformată în senzaţii corporale de mintea

rienţă prin care să fiu provocat(ă) să cresc

inconştientă (creierul reptilian).

și să mă dezvolt”;

Acesta este motivul pentru care se

2. Furie – “Cred că ce se întâmplă este

spune despre emoţii că sunt ilogice şi neîn-

nedrept sau incorect şi sunt în pericol. Am

ţelese, deoarece nu pot fi transformate

nevoie de dreptate, obiectivitate, justeţe și

direct în limbaj la nivelul minţii raţionale de

corectitudine”;

către cel mai evoluat creier (neocortexul).

3. Vinovăţie – “Cred că am fost nedrept(ă)

Imaginaţi-vă că aveţi o „voce interioară” care vă poate ghida în direcţia cea bună

cu altcineva. Am nevoie de a fi sincer(ă) şi onest(ă) cu alte persoane”;

Ediția 48 | IANUARIE 2016 | Performance - Revista Studentului URA

NR.48 IAN 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.48 IAN 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement