__MAIN_TEXT__

Page 14

ON CAMPUS

TIPS & TRICKS PENTRU

SESIUNE

Dacă ultima ta sesiune nu a fost tocmai un succes

Ale xa

nd

ra E NA CH

E

răsunător, atunci te invit să iei aminte următoarele

Editor-in-CHIEF:

sfaturi pentru cea care se apropie cu pași rapizi. Dacă ești boboc, atunci cu siguranță aceste „tips &

tricks” te vor ajuta să treci cu brio peste primele tale examene la facultate.

ÎNVAȚĂ DIN TIMP! Apucă-te de învățat din

NU TOCI! Încearcă să înțelegi materia, nu

timp și NU pe ultima sută de metri. Este

să o înveți ca pe poezie. Citește-ți notițele

mult mai ușor și mult mai eficient să studiezi

de la ore, încearcă să-ți amintești explica-

porțiuni de materie într-un interval de timp

țiile profesorilor și fă conexiuni între ceea

mai mare și nu totul deodată. Dacă înveți în

ce studiezi și informaţiile similare primite la

ultima seară dinainte de examen, s-ar putea

alte discipline. Vei reține mai multe și mai

să îl iei, însă vei rămâne cu foarte puține

ușor datorită acestei structuri logice!

www.performance.rau.ro

cunoștințe pe termen lung.

14

APLICĂ PRINCIPIUL PARETO! „Principiul

ORGANIZEAZĂ-TE! Am spus deja că nu e

lui Pareto” sau „Regula 80/20” afirmă că

bine să înveți pe ultima sută de metri pentru

pentru a avea maximum de rezultate tre-

un examen, iar în sesiune avem nu unul

buie să-ți îndrepți atenția către lucrurile cu

singur, ci mai multe. Astfel, pentru a învăța

adevărat importante. Selectează informa-

din timp și așa cum trebuie pentru fiecare

țiile utile în timp ce lecturezi cu atenție

examen în parte, ar fi bine să-ți stabileşti un

materialele disponibile (cărți, cursuri, etc.).

program bine pus la punct. Odată ce te-ai organizat, nu te vei mai simți la fel de copleșit(ă) de volumul mare de informații.

RESCRIE! Odată ce ai trecut prin materie și ai selectat informațiile importante, este recomandat să le rescrii cu propriile tale

Ediția 48 | IANUARIE 2016 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.48 IAN 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.48 IAN 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement