__MAIN_TEXT__

Page 12

ON CAMPUS

CUM SĂ ÎNVEȚI CU ADEVĂRAT

EFICIENT ? Ser giu Ș

ER B

AN

Sunt sigur că ai auzit de foarte multe ori zicala „Învaţă cum să înveţi!”. În cele mai multe situaţii, ea este perfect aplicabilă, mai ales înainte de sesiune.

senior EDITOR:

Mulţi studenţi lasă o mare parte din

cate diverselor materii pe care le aprofun-

materie pe ultima sută de metri, fapt pentru

dezi, ore de odihnă, precum și câteva acti-

care le este foarte dificil să o asimileze.

vităţi recreative.

Problema este că ei rămân la metodele

Este indicat să studiezi secvenţial la

lor preferate: citesc de multe ori până învaţă

materii diferite, deoarece creierul va obosi

pe de rost, fac conspecte și subliniază cu

mai greu. La intervale de două ore sunt

markerul. Sunt tehnici care pot da rezultate

recomandate pauze de zece minute pentru

bune atunci când sunt folosite cum trebuie,

relaxare și revigorare.

www.performance.rau.ro

dar de sine stătătoare nu sunt suficiente.

12

Un alt detaliu important are în vedere

În acest articol vei descoperi câteva

nivelul de oxigen din încăpere. O cameră

metode care te vor ajuta să-ți formezi un stil

aerisită corespunzător va spori capacitatea

propriu de învăţare, să reții mai eficient și să

de reţinere, dar mai ales îţi va îmbunătăţi

salvezi din timpul pregătirii pentru examene.

starea de spirit.

În primul rând, starea de spirit și ali-

În ceea ce privește modul de învăţare,

mentaţia sunt factori esenţiali în perioada de

studenţii au metode cât se poate de varia-

studiu. Alimentaţia trebuie să fie echilibrată,

te, cu puncte forte și slabe, ce pot fi dezvol-

organismul odihnit, iar starea de spirit cu

tate și îmbunătăţite printr-o instruire adec-

multă energie pozitivă.

vată. O modalitate simplă de identificare a

Îţi sugerez să-ți setezi un calendar de

diferitelor stiluri de învăţare se bazează

studiu. Acesta trebuie să conţină ore dedi-

pe simţuri, cele mai cunoscute fiind: vizual,

Ediția 48 | IANUARIE 2016 | Performance - Revista Studentului URA

Profile for Revista Performance

NR.48 IAN 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

NR.48 IAN 2016 | Performance - Revista Studentului URA  

http://performance.rau.ro/

Advertisement