Page 29

foarte timpuriu în viaţă, nu au de-a face cu

ţele unei persoane se descoperă exami-

realitatea noastră, ci de cele mai multe ori

nând comportamentul acesteia, ceea ce

cu a lor.

face acea persoană şi nu ce spune ea despre propriile-i principii.

Una dintre credinţele mele la care te îndemn să reflectezi la sfârşit de an este

Ştiai că statisticile făcute de către

că „nu ceea ce poate face o persoană

psihologi şi sociologi arată că mai puţin de

reprezintă adevărata diferenţa în viaţă, ci

10% din ceea ce ştim și cunoaștem, experi-

ceea ce crede că poate face”.

mentăm de fapt în mod direct? Restul de 90% dintre cunoştinţele noastre sunt prelua-

În final, întrebările mele pentru tine

te „pe înCREDere” din alte surse, adică de

sunt următoarele: ”Te-ai întrebat vreodată

la alţi oameni.

care sunt convingerile tale despre lume,

© 10-themes.com

Astfel, persoanelor cărora le permitem

despre tine

şi cei din jurul tău?”, ”Te-ai

să ne dea feedback ajung să ne modeleze

întrebat vreodată de unde şti sau ai învăţat

realitatea despre lume. Cele mai multe din-

asta?” și mai ales ”Ceea ce şti sau crezi îți

tre aceste credinţe preluate de la ei, unele

susţine visele sau doar ți le limitează?”.

TRAINING U

Din acest motiv convingerile şi credin-

Performance - NR.47 DECEMBRIE 2015  

Revista Studentului URA

Performance - NR.47 DECEMBRIE 2015  

Revista Studentului URA

Advertisement