Page 28

Dezv. Personală

TRAINING U

REFLECTĂRI LA FINAL DE AN ...

CONVINGERI sau CREDINȚE ? Life

R: ITO ED

Co

ior

ach

jun

NL

P

“Calitatea vieţii se bazează pe calitatea întrebă-

MarianOPRAN

rilor pe care (ţi) le pui. Dacă (îţi) pui întrebări jalnice, vei primi răspunsuri pe măsură”. Indiferent ce am face în viaţă, un lucru e sigur:

avem un motiv pentru asta. Întrebarea esențială este „de ce facem

anumit lucru, a ceea ce înseamnă el pentru

ceea ce facem?”. Răspunsul este unul

noi sau despre consecinţele pe care

simplu: orice facem în viaţă este bazat pe

(credem că) le vor avea acţiunile noastre.

convingerea sau credinţa că acel lucru

Cu alte cuvinte atunci când spui „eu cred

ne (va) face plăcere sau ne (va) provoacă

că ...” spui de fapt „sunt destul de convins

suferinţă ori durere.

(ă) în sinea mea că acest lucru înseamnă

www.performance.rau.ro

Aceste convingeri sau credinţe despre

28

asta pentru mine”.

ceea ce ne face plăcere sau ne provoacă

Aşa că, ori de câte ori luăm o decizie,

suferinţă ne determină toate deciziile, ne

adică „ce anume ar trebui să fac?”, ne

influenţează comportamentul şi ne mode-

raportam la o anumită situaţie şi ne între-

lează destinul pentru că ele sunt regulile

băm de fapt „ce anume va înseamnă asta

după care trăim, adică sunt principiile

pentru mine?”.

noastre de viaţă exprimate prin acţiunile pe care le facem.

Ulterior, evaluăm cât de satisfăcuţi suntem de starea emoţională pe care

O convingere sau o credinţă nu este

suntem ”convinşi” sau că o vom simţi: dacă

nimic mai mult decât un sentiment de sigu-

ne vom simţi bine sau rău, dacă vom simţi

ranţă și certitudine despre semnificaţia unui

plăcere sau durere.

Ediția 47 | DECEMBRIE 2015 | Performance - Revista Studentului URA

Performance - NR.47 DECEMBRIE 2015  

Revista Studentului URA

Performance - NR.47 DECEMBRIE 2015  

Revista Studentului URA

Advertisement