Page 56

PERSONALITĂȚI

LIFESTYLE

MARIE

CURIE Printre cele mai cunoscute savante la nivel

An ca

NE GR E

A

mondial și dublă laureată a Premiului Nobel,

www.performance.rau.ro

junior EDITOR:

Marie Curie, pe numele său real Maria Salomea Skłodowska, s-a născut pe data de 7 noiembrie 1867 în Varșovia, Polonia.

Marie Curie nu a avut o copilărie prea

În 1895, Marie se căsătorește cu fizici-

fericită, pierzându-și de timpuriu atât sora,

anul Pierre Curie, alături de care va avea 2

cât și mama. De asemenea, problemele

fetițe, Irene și Eve.

financiare i-au marcat prima parte a vieții,

Câștigă Premiul Nobel în fizică în anul

astfel încât nu pleacă să studieze în străi-

1903 împreună cu soțul său și Henri Becqu-

nătate și drept urmare se angajează pe

erel pentru descoperirea unor noi elemente

post de guvernantă.

radioactive: poloniul și radiul.

În anul 1891 este admisă la Universi-

În anul 1911 este numită director al In-

tatea Sorbona (Paris) și se mută singură

stitutului pentru Radioactivitate din Varșovia,

într-un apartament în apropierea campusu-

iar în luna decembrie a aceluiași an primeș-

lui. Din cauza numeroaselor ore de studiu

te cel de-al doilea Premiu Nobel, de această

și a vieții modeste de care are parte, Marie

dată în chimie.

Curie este găsită aproape fără suflare de către cumnatul ei.

În timpul Primului Război Mondial (1914-1918) împreună cu Irene, fiica sa cea

În anul 1893 devine licențiată „magna

mare, Marie Curie își folosește cunoștințele

cum laude” în fizică, iar un an mai târziu

pentru dotarea ambulanțelor de război cu

obține licența și în matematică.

echipamente portabile cu raze X, dar și pen-

56

tru înființarea unor unități fixe dotate cu echiEdiția 46 | NOIEMBRIE 2015

pament radiologic.

Performance - NR.46 NOIEMBRIE 2015  
Performance - NR.46 NOIEMBRIE 2015  
Advertisement