Page 28

Dezv. Personală

TRAINING U

AM O PROBLEMĂ SAU UN

CONFLICT? Life

R: ITO ED

Co

ior

ach

jun

NL

P

Te-ai întrebat vreodată care este asemăna-

MarianOPRAN

rea dintre „o problemă” şi „un conflict”? Dar diferenţa? Ai conştientizat vreodată ce rol are comunicarea în cazul unui conflict?

Ca şi problema, conflictul nu este

Deoarece percepţia oamenilor nu este

altceva decât un impediment, un obstacol,

întotdeauna rezonabilă sau realistă, este

ceva „atipic” apărut în desfășurarea lină,

suficient ca numai una dintre cele două

fluentă şi normală a lucrurilor sau în atin-

persoane să creadă că există o incompati-

gerea scopurilor.

bilitate cu cealaltă pentru a începe să

Ai „probleme” atunci când ţi s-a termi-

transmită mesaje implicite sau chiar să

nat cartuşul la imprimantă înainte de ulti-

acţioneze în consecinţă, implicând cealaltă

mele 3 pagini sau stai în staţia de tramvai şi

parte în conflict chiar dacă ea sau el nu

afli că circulaţia a fost întreruptă pentru o

împărtășesc aceeaşi percepţie.

www.performance.rau.ro

oră. Pentru rezolvarea oricărei problemei

28

este nevoie de efortul tău individual. Conflictul, însă, este un gen specific de problemă. Acesta apare între două per-

De cele mai multe ori, această diferenţă sau incompatibilitate produce un disconfort, o stare de tensiune ce se cere descărcată.

soane atunci când ele sunt (sau doar se

Astfel, una sau ambele persoane

percep) diferite, chiar incompatibile la nive-

încep să-şi folosească energia pentru a se

lul trebuinţelor, scopurilor, valorilor, resur-

opune, a obstrucţiona, a face mai puţin

selor sau a unor trăsături de personalitate.

probabilă sau chiar imposibilă realizarea scopurilor celeilalte, crezând că scopurile

Ediția 46 | NOIEMBRIE 2015

ambelor nu pot fi satisfăcute simultan.

Performance - NR.46 NOIEMBRIE 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you