Page 1

ANUL VI | EDIȚIA 46 | NOIEMBRIE 2015

Revista Studentului URA

24 Ce atitudinea trebuie să ai la job? 26 Ce te împiedică să-ți atingi obiectivele?

28 Am o problemă sau un conflict? 50 De ce e bine să mănânci banane? 52 Toate drumurile duc la Roma

IONESCU

Fotograf: Alexandru Preda

SPOTLIGHT STORY

DANNI

18


28 46

52

3

44 50 32


30

CUPRINS

46

ediția 04 | Editorial

HOW TO

ON CAMPUS

30 | What’s your super perfect OFFICE ?

06 | Dezvoltarea parteneriatelor dintre universități și mediul de afaceri în cadrul PROIECTULUI SPREDI

32 | Rețete de noiembrie

08 | BRIEF INTERVIEW with our international BACHELOR STUDENTS

36 | LENOVO VIBESHOT / CUM SE SCRIE? / PIXWORDS

12| De vorbă cu profesorul tău preferat PATRICIA DODU

38 | BESTSELLER versus OSCAR [partea a doua]

17 | RAU NewsBoard - nov. 2015

40 | 3 CĂRȚI DE BUSINESS pe care nu trebuie să le ratezi

SPOTLIGHT

TECH & MEDIA

42 | November’s precious EVENTS

18 | Interviu cu DANNI IONESCU

TRAINING YOU

LIFESTYLE

24 | CE ATITUDINE TREBUIE SĂ AI LA JOB ?

44 | Secretele relațiilor cu adevărat fericite [partea a doua]

26 | Ce te împiedică să-ți atingi OBIECTIVELE ?

46 | Trenduri hairstyle pentru ea

26

49 | Hairstyle pentru el 50 | De ce e bine să mănânci BANANE ? 52 | Toate drumurile duc la ROMA 54 | MARIE CURIE

HOROSCOPE 58 | Zodiacul lunii noiembrie NOIEMBRIE 2015 | Ediția 46

www.performance.rau.ro

28 | AM O PROBLEMĂ SAU UN CONFLICT ?

03


E ra E NA CH nd Ale xa

EDITORIAL

Editor-in-CHIEF:

În luna noiembrie lansăm un nou proiect de dezvoltare personală marca Performance. Astfel, te invit cu mare drag la workshop-ul ”PROVOCAREA - IEȘIREA DIN ZONA DE CONFORT” ce va fi susținut de către colegul nostru și Life Coach NLP, Marian Opran, în data de 18 nov. 2015 de la ora 15:00 în sala MBA. Așa cum te-am obișnuit deja, îți aducem în discuție noi subiecte interesante. Află, așadar, ce atitudine trebuie să ai la job (pag. 24), ce te împiedică să îți atingi obiectivele (pag.26) și descoperă diferența dintre o problemă și un conflict (pag.28). De asemenea, te invităm să îți alegi cel mai potrivit spațiu de studiu pentru personalitatea ta (pag.30), îți prezentăm 3 cărți de business pe care nu trebuie să le ratezi (pag.40) și îți facem o succintă prezentarea a celor mai importante evenimente ce vor avea loc luna aceasta în

www.performance.rau.ro

București (pag.42). Nu în ultimul rând, îți arătăm care sunt tendințele în materia de hairstyle în acest sezon (pentru ea - pag.46 și pentru el - pag.49) și te invităm să descoperi Roma, un oraș fără egal (pag.52).

04

Lectură plăcută! :)

Ediția 46 | NOIEMBRIE 2015


Sursă imagine: dorindaduclos.com

Sursă imagine: miriadna.com

Sursă imagine: miriadna.com

Sursă imagine: pretty52.com

Sursă imagine: ihcbesthealth.com


ON CAMPUS

REDACTOR: Mihail-Florin DINCĂ

Dezvoltarea parteneriatelor dintre universități și mediul de afaceri în cadrul

PROIECTULUI SPREDI În a doua jumătate a lunii octombrie în

de grup țintă definite în cadrul proiectului,

cadrul proiectului au fost organizate două

respectiv membri ai comisiilor/structurilor

programe de formare intitulate ”Dezvolta-

de conducere din universităţi şi facultăţi,

rea parteneriatelor dintre universități și

personal implicat în dezvoltarea și manage-

mediul de afaceri” - cazul Universității

mentul calificărilor la nivel de universitate/

Lincoln (Marea Britanie), derulat în perioa-

facultate și personal implicat în dezvoltarea

da 19 – 23 oct. 2015 și cazul Novancia

programelor de studii universitare.

Business School (Paris), desfășurat în

www.performance.rau.ro

perioada 26 – 30 oct. 2015.

06

Persoanele

selectate

sunt

cadre

didactice la una dintre cele trei universități

Dezbaterile au avut ca element central

care participă la implementarea proiectului.

studentul, evoluția lui în cadrul instituției și

Totodată, în cadrul proiectului conti-

îmbunătățirea gradului de inserție pe piața

nuă sesiunile de formare a competențelor

muncii, ocazie cu care a fost subliniată

transversale și de specialitate, precum și

importanța parteneriatelor cu mediul de

sesiunile de simulare utilizând pachete și

afaceri ca element facilitator pentru îmbu-

produse

nătățirea acestui indicator. De asemenea,

inovative.

educaționale

și

de

cercetare

pe durata întâlnirilor a fost analizat climatul

Obiectivul general al proiectului vizea-

implementării optime și eficiente a progra-

ză dezvoltarea programelor de licență și

melor de studii.

masterat în domeniile economie și afaceri

La aceste activități au luat parte cadre

internaționale, marketing și administrarea

didactice care se încadrează în categoriile

afacerilor prin armonizarea cu nevoile actuale ale pieței muncii secolului XXI.

Ediția 46 | NOIEMBRIE 2015


trei

universități

partenere

își propun ca prin implementarea proiectului să armonizeze competențele obținute de absolvenții sistemului de învățământ superior cu cele solicitate pe

ON CAMPUS

Cele

piața muncii. Informații suplimentare cu privire la activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt disponibile pe website-ul proiectului – http://spredi.rau.ro, precum și pe pagina de Facebook – https://www.facebook.com/ Sursă imagini: Mihail-Florin Dincă

spredi. Începând cu data de 14 mai 2014, Universitatea Româno – Americană din București, în parteneriat cu Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj și Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu implementează proiectul cu titlul “Asigurarea competențelor corespunzătoare cerințelor pieței muncii prin programe de studii de excelentă cu dimensiune internațională”, cod contract POSDRU/156/1.2/G/134518, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Proiectul se înscrie în Axa prioritara 1 ″Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, Domeniul major de intervenție 1.2. “Calitate în învățământul superior”, având o durată de imple-

Persoană de contact URA:

mentare de 18 luni, în perioada 14.05.2014

Mihail - Florin DINCĂ, 0765-505-019

– 13.11.2015.


ON CAMPUS

EDITOR: Mathias CATA-CHITIGA

BRIEF INTERVIEW WITH OUR INTERNATIONAL

BACHELOR STUDENTS Tell us a little bit about yourself

In terms of hobbies, my favorite two are:

and your home country.

chess and tennis. I also enjoy occasionally going down to the paintball field if the

BISHAL: I am Bishal Bhushal from Nepal,

opportunity arises. However, I won’t bore

Mount Everest. After graduating my high

you with more details about my personal

school I was in a dilemma about what uni-

life. Toronto is a much more captivating

versity to choose. I searched the Internet

topic. Its main features are that it’s a very

and found various websites, but was fasci-

modern and culturally diverse city. The

nated by the quality of the education pro-

amount of activities to partake in is truly

vided by the Romanian-American Universi-

astonishing. Finding dishes from cuisines

ty. Furthermore, I decided to start building

all around the globe it’s a wonderful fea-

my career in this friendly environment.

ture of the downtown. Additionally, amusement parks (e.g. Canada’s Wonderland),

IRA: My name is Bessarab Irina. I was

massive malls and almost any paid service

born in Moldova. I’m a citizen of both

imaginable can be found in Toronto.

www.performance.rau.ro

Moldova and Romania (this is due to some

08

historical facts common for these coun-

Did you already get familiar with

tries). I’m fluent in Russian, I also speak

the Romanian lifestyle?

English, Romanian and a little bit of Turkish as well. I love to travel and have

BISHAL: Mostly I got to know things about

been to about 15 countries including

Romania through the University, and I can

Spain, Egypt, UAE just to mention a few

tell you it seems great! I like the Romanian

and of course Romania.

lifestyle and the atmosphere here at RAU.

PETER: My name is Peter Pufan and I’ve

IRA: In fact, a few years ago Romania

lived in Toronto, Ontario for 14 years.

became my favorite country all over the

Ediția 46 | NOIEMBRIE 2015

world and I did everything possible in order


to visit this country at least once a year.

BISHAL

When the time came to choose a country to study in, I already had a strong desire to link my educational life with Romania, so I got familiar with the Romanian culture and lifestyle long before I was admitted to RAU. PETER: I spoke Romanian at home when I lived in Canada, which definitely helped the transition. The language barrier is not as overwhelming for me as it is for new immigrants in Romania. However, on the flipside

IRA

I’m not particularly happy about the Romanian cuisine. Though, I have noticed that here are some established businesses that provide cuisines from other areas of the world. The overall cost of living here is very low compared to my hometown, which is a plus for Romania. What are the differences between life here and the one from your country? BISHAL: There is a huge difference be-

PETER

tween here and my hometown. I found out different here, unlike what I expected, and I am trying to adapt here. Also, in comparison I noticed that the Romanian professors are much more frankly and friendly. IRA: Moldova and Romania have a lot of things in common, such as one language,

Continue reading on the next page >>

Images source: Bishal, Ira & Peter

when I came to Bucharest that everything is


ON CAMPUS

similar traditions and ancestral history to

environment will continue until I finish my

mention just a few, but recently I observed

student life and receive my degree.

an important difference between them. Every time I visit Romania, I admire a

IRA: Since I started my studies at the

tremendous number of changes. The

Romanian-American University, I wake up

country is developing, and citizens have a

every day with a thought that I made the

lot of opportunities to expand their horizon,

right decision choosing this University. I

whereas in Moldova, there is a very slow

am sure that RAU has a lot of opportuni-

progress and the population is not ready to

ties for every student. From the University I

change almost anything.

expect a high-quality education, interesting extra-curricular activities and I hope I will

PETER: The cultural diversity is definitely

expand my reach on other fields as well. I

a very substantial difference. The percent-

was surprised to meet here representa-

age of the population that is composed of

tives of so many countries from different

minorities is a lot larger in Canada.

continents. Definitely, the time spent at the

Additionally, the layout of the cities is

Romanian-American University will be an

very differently envisioned. For example,

unforgettable part of my life.

Bucharest has narrow streets and questionable amount of parking spaces, while

PETER: My main goals are to broaden my

underground parking and constant repairs

knowledge and my business understand-

on the roads and highways are a given in

ing, as well as my languages’ proficiency.

Toronto.

However, in the future I hope that I’ll be able to apply this wealth of knowledge in a

What are your expectations from the

www.performance.rau.ro

Romanian-American University?

10

BISHAL: I am very happy with the methods my professors use during their courses and I’ve noticed their interest in truly helping us to understand the subjects. As for the future, I expect the same proper guidance for my studies as the one I am receiving now and I hope that this friendly Ediția 46 | NOIEMBRIE 2015

practical situation for example, successfully managing my own company.

In the end of our interview, I would like to welcome all the other RAU bachelor international students which I didn’t had the pleasure to meet yet, and I hope that you will enjoy the adventure that you started by choosing to study at our University.


PATRICIA DODU VALORI DE BAZĂ: Dreptate, demnitate, SUFLET

PRINCIPIU GUVERNATOR: ”Fii OM!”

CITAT PREFERAT: "Fă-ţi datoria oricând. Totdeauna va fi cineva care să te vadă: tu însuţi." Nicolae Iorga

CARTEA DE REFERINȚĂ: ”Magicianul” de John Fowles

HOBBY (URI): Literatură, grădinărit, design interior

TALENTE NEBĂNUITE: Restaurare mobilier vechi

DORINȚE ASCUNSE:

AZ I

Să învăț să navighez pe mare

PA NT

Fotograf: Cătălin Mihai

Da ian a

TĂU PREFERAT

Fotograf: Cătălin Mihai

DE VORBĂ CU PROFESORUL

junior EDITOR:


nu mă refer numai la numele mari din turis-

educațional și profesional?

mul de la vremea aceea, ci am învățat mult

Am

descoperit

domeniul

turismului

în

orașul boem și atât de romantic al copilăriei și tinereții mele, Constanţa, așa că mi-am dorit să cunosc această lume a călătoriilor, atât de imposibilă celor care au fost copii în

şi de la foştii mei studenţi, absolvenţi care au intrat în branşă şi cu care am colaborat mereu, de atunci şi până în prezent. Practic, am crescut împreună! Care sunt provocările meseriei Dvs.?

perioada comunistă.

Destule, dar în principal aceea de a nu-ţi

Am urmat un liceu de turism, apoi Faculta-

uita nicio clipă menirea profesiei: educator,

tea de Economia Turismului Intern şi Inter-

model și om. Ai în faţă tineri care încearcă

naţional din cadrul Universităţii Româno-

să-şi răspundă la întrebări grele precum

Americane,

„Care este drumul meu în viaţă?” sau

continuându-mi

studiile

în

domeniu la nivel de masterat şi doctorat,

„Către ce job să mă îndrept?”.

dar urmând şi alte cursuri ce erau dispo-

Ca profesor, te afli în poziţia de a influenţa

nibile la vremea aceea.

viitorul unor tineri. Asta înseamnă să fii nu

Am lucrat în studenţie ca recepţioner, ghid

numai conştient de rolul tău, dar mai ales

și agent de turism, iar după angajarea în

responsabil de vorbele tale, de argu-

învăţământ am avut o bună perioadă şi un

mentările tale, de ideile şi opiniile pe cale

job în paralel în diverse agenţii de turism.

le avansezi în faţa studenţilor.

Combinaţia dintre cele două meserii s-a do-

Uneori poţi schimba destine fără să ai cea

vedit extrem de eficientă pentru formarea

mai mică intenţie și nu este uşor să faci

mea în domeniu: pe de-o parte studiam

slalom printre concepte şi realităţi păstrând

turismul ca teoretician, iar pe de alta îl învă-

totodată un echilibru între pro şi contra,

ţam ca practician.

astfel încât decizia finală să le aparţină.

Nu spun că a fost uşor … începeam ziua cu predare de seminarii la Universitate şi o terminam mult după lăsarea serii în agen-

Ce sfaturi aveți pentru studenții și masteranzii URA?

ţie, în picioarele goale, deoarece pantofii cu

Aș avea două sfaturi pe care chiar le

tocuri purtaţi dimineaţă erau şi inutili şi

consider importante pentru viața oricui. În

inconfortabili seara la birou. Munceam mult,

primul rând să învețe să-și urmeze cu

învățam mult, dar şi trăiam mult prin tot

adevărat inima și la nivel personal, și

ceea ce făceam. Am avut şansa să cunosc,

profesional. Al doilea ar fi să înțeleagă

să lucrez şi să învăţ turism cu şi de la

faptul că educația trebuie să fie o prioritate

oameni cu viziune pentru acest domeniu și

ON CAMPUS

De ce turism? Care este traseul Dvs.

Continuarea pe pagina următoare >>


ON CAMPUS

în viaţa lor; un om educat înseamnă un om

Despre mine nu sunt multe de spus. Am

de succes pe toate planurile: familial, pro-

un băiețel al meu, o fetiță adoptată și sunt

fesional și social (şi nu întâmplător am

mamă de înger. Iubesc copiii și aș schim-

enunţat ordinea în felul acesta).

ba lumea doar pentru ei.

Ce nu știm despre omul din spatele catedrei?

Poate de aceea iubesc să fiu dascăl și îmi înțeleg meseria nu doar profesional, ci mai ales uman. Este felul meu de a avea sute

Am personalitate extrovertită şi în general

de copii pe care să îi „dăscălesc”, ”cică-

sunt exact așa cum par, dar sufletul meu

lesc” și să-i pregătesc pentru viață.

ascunde o mare suferință generată de o tragedie personală. Totuși, dacă ar fi să caut o fărâmă de optimism în această

În încheiere, un scurt gând pentru Revista Performance.

durere, pot spune că nenorocirea m-a făcut

Eu nu urez Revistei, ci urez tinerilor dragi

un om mai bun: sunt mai tolerantă și mai

mie din spatele ei perseverenţă, creativita-

atentă la nevoile altora.

te şi puterea de a nu-şi pierde entuziasmul

Pentru unii poate părea un clișeu, dar am

ce freamătă la camera 304 la fiecare

învățat să mă dăruiesc cu toată ființa mea

număr al revistei.

celor care au nevoie de mine și, cumva, am înțeles că acesta este scopul vieții mele și

Mulțumesc Dna. Lector

constat că îmi place să fie așa.

pentru timpul acordat! :)

RAU JOB FAIR 2015


POSTER MĂNÂNCI CÂT VREI DE

90 LEI 16

LA CANTINA URA (etaj 1, corp A)


Sursa imagine: fresh24.ro

#COLECTIV

Revista Performance transmite sincere condoleanțe familiilor victimelor tragediei din Clubul Colectiv - 30 oct. 2015.

DUMNEZEU SĂ-I ODIHNEASCĂ ÎN PACE!


RAU

Zo l ta nM EH EȘ

ON CAMPUS

NOUTĂȚI URA

newsBOARD

senior EDITOR:

La URA au loc o mulțime de evenimente, așa că fiți pe fază la aviziere și pe pagina și grupurile de Facebook! Pe scurt însă, iată ce s-a întâmplat în Universitatea noastră sau ce va avea loc în curând:

1

NOUTĂȚI LA BIBLIOTECILE UNIVERSITĂȚII NOASTRE Biblioteca URA te așteaptă cu noi colecții de carte ce pot fi parcurse la sala de lectură sau împrumutate la domiciliu. De asemenea, noi reviste de specialitate sunt disponibile. În plus poți accesa bazele de date internaționale Proquest, ScienceDirect și Oxford Journals la Biblioteca Digitală sau în afara campusului prin intermediul platformei http://www.enformation.ro/resurse-2015 - ANELIS PLUS. Mai multe detalii la Biblioteca URA (Corp B, parter, zona Copy-Center).

PAGINAMEA.RAU.RO

Poți descărca pentru utilizare OFFLINE

Poți accesa informații referitoare la datele

suita de aplicații MICROSOFT OFFICE

personale, notele obținute, materialele didac-

2016 prin intermediul contului tău de

tice aferente anului universitar curent, orar,

email instituțional @student.rau.ro de tip

programarea examenelor / restanțelor, data

OFFICE365.

scadentă a taxelor de studii, etc. prin interme-

2

Listă adrese de email @student.rau.ro -

diul contului tău personal de pe platforma

http://bit.ly/1kvhgeX

http://paginamea.rau.ro/.

Acces email instituțional (Parola inițială

Instrucțiunile de utilizare a platformei și mai

este CNP-ul) - https://www.outlook.com/

multe informații: http://bit.ly/1kajlgL

student.rau.ro

NOIEMBRIE 2015 | Ediția 46

www.performance.rau.ro

3

DOWNLOAD OFFICE 2016

17


Fotograf: Alexandru Preda


An ca

NE GR E

A

Ionescul

DANNI IONESCU

junior EDITOR:

HOBBY (URI): Fotbal, jocuri video, istorie

CARTEA PREFERATĂ: ”Jurnalul Satanei” (Leonid Andreev)

PRINCIPIU GUVERNATOR: ”Do what you like, but do it honestly”

ORAȘ DE SUFLET: Niciunul

MÂNCARE PREFERATĂ: Mult prea multe

DORINȚE NEBĂNUITE: Să sar cu parașuta

Teatrul românesc devine mai mult o experiență decât un spectacol pentru că entertainment-ul autohton se îndreaptă tot mai mult spre zonă de „happening”.

CITEȘTE INTERVIUL >>

SPOTLIGHT

NICKNAME:


SPOTLIGHT

Noi ne știm demult, însă spune-ne câte

din România, dacă nu mă înșel - MediaArt

ceva despre tine pentru cititorii noștri

și cu stagiuni în cluburi, de ex. în Club A.

mai noi.

Ușor, ușor o parte dintre noi ne-am profesi-

Cred că trebuie să spun și pentru cititorii mai vechi. Am absolvit în 2014 UNATC, secția Actorie, clasa domnului profesor Florin Zamfirescu. În prezent urmez un master în Pedagogie Teatrală. Am 26 de ani, sunt în zodia Taurului, iar la Mc prefer meniul ”Double Cheese”, porție medie, Cola și fără sos (nu merită ketchupul ăla 2 lei). Sincer, nu e un punct forte să mă autodescriu … am problema asta de când mă știu, dar din fericire am observat că cei de la Facebook îi ajută foarte mult pe cei ca mine.

Muzică? La 10 ani am văzut un concert Queen și mi-am spus că pot face și eu asta :)) Nu am ajuns să cânt pe Wembley, dar timp de câțiva ani am avut o trupă extrem de bună, am colaborat cu diferiți artiști și producători destul de importanți și am compus muzică pentru teatru și film. Acum pregătesc primul meu album și sunt destul de entuziasmat :) Ce îmi place mai mult dintre teatru și muzică? Dacă mă întrebai acum câțiva ani, habar n-aș fi avut să-ți răspund. Azi spun că prin teatru am ocazia să cunosc lumea și pe

Dar pentru muzică?

mine însumi, iar muzica e o nevoie terapeu-

teatru ”Arca lui Noe” a Colegiului Național Aurel Vlaicu unde am studiat. Acolo l-am cunoscut pe Alexandru Nagy, un elev cu un an mai mic decât mine și care a avut cu ideea de a înființa o trupă de teatru a liceului. Nu știam noi ce este teatrul, nu mergeam la www.performance.rau.ro

frumoase au rămas.

De unde pasiunea pentru teatru?

Am dat un casting pentru a intra în trupa de

spectacole și nici nu aveam cultură teatrală. Era pur și simplu o nevoie de exprimare sinceră ... uneori prea sinceră. Trupa de teatru s-a transformat în Compania Națională de Teatru „Arca lui Noe” cu filiale în Cluj și Brașov, cu un festival internațional de teatru cu decor virtual, primul

20

onalizat, alții s-au lăsat ... dar amintirile

Ediția 46 | NOIEMBRIE 2015

tică prin care pot trage concluzii în urma experiențelor mele. Deci, îmi plac amândouă în egală măsură și sunt la fel de importante pentru mine. Frumos :) Mi-ai spus că ai absolvit UNATC, dar ai studiat și la URA. Într-adevăr, prima facultate pe care am urmat-o a fost Economia Turismului Intern și Internațional la URA. Ulterior am decis să mă specializez în arta teatrală urmând cursurile secției de Actorie de la UNATC, așa cum am mai spus și înainte. Nu știu de ce am ales turismul în mod special. Când eram mic îmi plăceau hotelurile :)) Recunosc că nu am fost un student


cit de fel și am tendința de a face totul pe ultima sută de metri. Legat de studenția mea la URA vreau să-i aduc mulțumiri și pe această cale coordonatorului meu de licență, doamna Lect.univ.dr. Patricia Dodu care m-a ajutat foarte mult să mă montez și să fac o lucrare bună de licență pentru care am luat și o notă mare.

Ce mai e nou? Păi … STURA sau mai bine zis Studioul de Teatru al Universității Româno-Americane, un proiect URA în parteneriat cu Teatrul

SPOTLIGHT

model, poate și pentru că eu sunt mai zăpă-

Independenților Profesioniști, coordonat de mine și Alexandru Nagy de care-ți spuneam mai devreme. Am avut deja prima campanie oficială de recrutare pentru studenții și masteranzii URA care vor să se dezvolte și să dobândească noi aptitudini și mă bucur că avem noi membri, dar doritorii sunt bineveniți oricând. Deoarece vrem să lucrăm cu un număr cât mai mare de studenți și să facem chestii faine împreună, ne dorim să stabilim parteneriate cu toate structurile URA care fac proiecte pentru studenți (CS-URA, alte

Fotograf: Preda Vali Bărbulescu Fotograf: Alexandru

cluburi studențești, etc.). Cu voi, cei de la Fotograf: Alexandru Preda

Revista Studentului URA, avem deja o relație bună :) De asemenea, predau cursuri de actorie pentru grupe de copii (10-14 ani) la Teatrul Arte Dell’Anima. Ce planuri de viitor ai pentru Studioul nostru de Teatru? Pentru anul universitar 2015-2016 recrutăm și pregătim patru spectacole marca STURA (din dramaturgia românească și cea ameri-

Fotograf: Oana Costan

cană) pe care le vom juca aici în campus, dar și în liceele importante din București, dar și restul țării.

Continuarea pe pagina următoare >>


SPOTLIGHT

În incinta Universității, așa cum am anunțat

Super :) Schimbând un pic registru, ce

deja, se va desfășura proiectul „Thursday

părere ai despre teatrul românesc?

Theatre”, adică vom juca în fiecare joi câte un spectacol de teatru pentru toți studenții și masteranzii URA în intervalul 17:00 – 18:00, pentru început în holul principal al căminului și, ulterior, în Aula Magna.

mente, case părăsite, în mașină, tren, etc. Devine mai mult o experiență decât un spectacol. Cred că tot entertainment-ul autohton se îndreaptă spre zonă asta de

înscrie în STURA și care ar fi cel mai de

„happening”.

Pe lângă latura „fun” a proiectului, scopul său este unul pedagogic. Teatrul poate fi un instrument foarte util în orice domeniu de activitate. Cursul vizează dezvoltarea personală și manifestarea dezinvoltă a personalității în orice situație scenică, inclusiv în viața personală. De asemenea, te ajută să te exprimi mai bine, atât verbal, cât și la nivel de body language. Sfatul cel mai de preț? Să profite de această ocazie și să fie ”relaxat în emoție” :) Ce piese de teatru ați pus în scenă până în momentul de față? În primăvară (n.r. 2015) Alexandru Nagy a pus în scenă #PrivesteCerul, o adaptare www.performance.rau.ro

și în afară sălilor de spectacole - în aparta-

Ce beneficii are un student URA dacă se preț sfat pe care i l-ai da?

după ”Steaua fără nume”, operă lui Mihail Sebastian, iar eu am regizat „Zăpezile de altădată”, un text de Dumitru Solomon. Reacția publicului a fost foarte bună :) Acum pregătim două spectacole din dramaturgia americană pentru a rezona cu valorile Universității noastre.

22

Îmi place că se dezvoltă și că se manifestă

Ediția 46 | NOIEMBRIE 2015

Cât despre sălile de teatru, situația este aceeași. Există spectacole care schimbă ceva în tine și altele care modifică doar bugetul unei primării sau a unui minister. S-a format un sistem în teatrul de stat din care greu ieșim. Reformele se fac fățiș, de dragul unui marketing și așa slab. Cunosc în țară săli absolut superbe, dar nu se întâmplă nimic în orașele respective. E ca și cum aș schimbă vopseaua și tapiseria unei mașini din perioadă comunistă, însă mașina nu mai duce. Nu am dus-o la reparat, iar părțile din care este asamblată sunt tot cele din fabrică. Lucrurile sunt din punctul meu de vedere la o răscruce. Mulți conducători „consacrați” sunt plictisiți, depășiți și refuză schimbarea. Fenomenul are șansa de a se dezvolta. Dacă nu face saltul necesar va muri … încet, dar sigur. În încheiere, un scurt gând pentru Performance. Să facă performanță în continuare și să rămână un „copil frumos” :)


Dezv. Profesională

TRAINING U

CE ATITUDINE TREBUIE SĂ AI

LA JOB ? Oa

na

MA NT U

La locul de muncă vei avea parte atât de atitudini solidare, cât și de unele neproductive. Dacă îți dorești să dezvolți relații lucrative, ai în acest articol câteva idei de pornire!

www.performance.rau.ro

senior EDITOR:

24

DO’s !

DON’Ts !

Feedback și Feedforward - primul

Critica – deși este confundată de

concept este un instrument util atât mana-

mulți cu oferirea de feedback sau de

gerilor, cât și angajaților. În timp ce acesta

sugestii, are conotație negativă. Dacă îți

se referă la experiențele din trecut, cel de-al

dorești într-adevăr să ajuți, apelează la

doilea are în prim-plan sugestiile de îmbu-

tehnica feedforward.

nătățire pentru viitor.

Coloana vertebrală – o persoană care

și defensiva au talentul de a mări tensiunea

își asumă atât meritele, cât și greșelile le

și a împiedica rezolvarea problemelor.

dovedește colegilor că se pot baza pe

Învață să asculți ce ți se spune și recu-

sprijin în orice situație, iar superiorilor că

noaște dacă ai greșit pentru că doar așa

este un om de bază în cadrul companiei.

vei învăța!

Socializarea – poți încerca să fii prie-

Negarea responsabilității – scuzele

Izolarea – pe lângă faptul că nu te vei

tenos(oasă) cu cei de la job. Vei avea o

simți bine ”n” ore pe zi, 5 zile pe săptă-

dispoziție bună la slujbă dacă știi că atunci

mână, poți crea și probleme sau tensiuni în

când ai o problemă sau vrei să vorbești des-

cadrul companiei. Poate că pare răsuflat,

pre un anumit subiect are cine să te asculte.

dar soluția chiar este lucrul în echipă!

Ediția 46 | NOIEMBRIE 2015


BITDEFENDER recrutează pentru posturile

ERNST & YOUNG recrutează pentru postu-

de Web Developer, Content Marketing

rile de Intern Assurance, Data Analytics

Writter și C/C++ Software Developer. Află

Assistant și Payroll Specialist. Află toate

toate detaliile apăsând AICI !

detaliile apăsând AICI !

TELEKOM ROMANIA recrutează pentru

GENPACT recrutează pentru posturile de

posturile de Analist Programator, Consultant

Customer

Vânzări și Specialist Servicii Clienți. Află

Support Level 1 și Accounts Payable. Află

toate detaliile apăsând AICI !

toate detaliile apăsând AICI !

Sursă imagini: google.ro

Service

Representative,

IT


Dezv. Personală

TRAINING U

Ce te împiedică să-ți atingi

OBIECTIVELE ? Știi teoria din spatele stabilirii obiectivelor, cunoști criteriile pe care trebuie să le îndepli-

R:

Psi ho

ITO ED

te r

ior

ap

eu

Sen

t

nească și cu toate astea ori nu te folosești de ceea ce știi, ori nu reușești să obții ceea ce ai dorit în ciuda muncii tale. Care să fie explicația?

Sursă

Sursă imagine: viralmarketingblog.net

LiviaCĂCIULOIU


Înainte să spui “iată alt articol despre

acea perioadă 80% din timpul tău în dezvol-

construirea obiectivelor”, îți confirm că ”Ce

tarea profesională, pentru că nu va fi fezabil

te împiedică să-ți atingi obiectivele?” este

și benefic pentru tine.

una dintre cele mai importante întrebări pe care trebuie să ți le adresezi înainte de a-ți

Definește-ți obiectivele folosind modelul

stabili obiectivele profesionale și personale.

SMART și împarte-le în acțiuni cât mai sim-

În cazul în care nu au apărut factori situaționali care să te devieze de la împlinirea obiectivelor tale, motivul ține de corelația slabă dintre obiectivele pe care ți le propui și scopul tău (mai mult sau mai puțin conștientizat și clarificat) legat de tine și întreaga ta viață. Așadar, cum poți să-ți stabilești obiective pentru activitățile tale astfel încât acestea să nu intre în conflict cu scopurile tale personale? Definește-ți cât poți de clar în acest moment ceea ce dorești să obții în 5, 10, 15 sau 20 de ani. Observă care sunt zonele

ple și concrete, ușor de dus la îndeplinire. Schimbă-ți stilul de gândire și învață să lucrezi cu acțiuni, nu doar obiective. Acțiunile concrete sunt cele care duc la îndeplinirea obiectivelor, nu invers, așa că odată stabilite va trebui doar să îți iei angajamentul de a te încadra în deadline-urile pe care ți le-ai fixat singur. Observă dacă apar piedici (din interiorul tău) care îți îngreunează acțiunile. Dacă da, ajustează obiectivele astfel încât să îți susțină planurile personale importante pentru tine pe termen lung (pasul 1).

comune de interes pentru tine în aceste perioade și ține cont de împlinirea lor pentru că fac parte din scopul tău personal!

Nu te gândi că stabilirea obiectivelor personale se face o singură dată în viață. Pentru a te dezvolta este necesar să lucrezi constant

la

dezvoltarea

obiectivelor

și

și personal în următorul an? Notează

conștientizarea lor, iar pentru rezultate

ideile în ordinea în care apar. Stabilește

optime ajustarea acestora se poate face

direcții de acțiune concrete, având grijă să

chiar la fiecare 6 luni.

nu intre în contradicție cu zonele de interes

Concentrarea pe lucrul cu propriile

identificate mai devreme ci, dacă se poate,

obiective este însă mai facilă decât crezi,

chiar să le susțină.

pentru că în acest mod îți vei îndeplini

De exemplu, dacă ai conștientizat că în 5

nevoia de a petrece timp de calitate cu

ani relațiile cu cei dragi vor fi importante

tine și de a lucra pentru tine!

www.performance.rau.ro

Ce îți dorești să obții pe plan profesional

pentru tine, nu îți propune să investești în NOIEMBRIE 2015 | Ediția 46

27


Dezv. Personală

TRAINING U

AM O PROBLEMĂ SAU UN

CONFLICT? Life

R: ITO ED

Co

ior

ach

jun

NL

P

Te-ai întrebat vreodată care este asemăna-

MarianOPRAN

rea dintre „o problemă” şi „un conflict”? Dar diferenţa? Ai conştientizat vreodată ce rol are comunicarea în cazul unui conflict?

Ca şi problema, conflictul nu este

Deoarece percepţia oamenilor nu este

altceva decât un impediment, un obstacol,

întotdeauna rezonabilă sau realistă, este

ceva „atipic” apărut în desfășurarea lină,

suficient ca numai una dintre cele două

fluentă şi normală a lucrurilor sau în atin-

persoane să creadă că există o incompati-

gerea scopurilor.

bilitate cu cealaltă pentru a începe să

Ai „probleme” atunci când ţi s-a termi-

transmită mesaje implicite sau chiar să

nat cartuşul la imprimantă înainte de ulti-

acţioneze în consecinţă, implicând cealaltă

mele 3 pagini sau stai în staţia de tramvai şi

parte în conflict chiar dacă ea sau el nu

afli că circulaţia a fost întreruptă pentru o

împărtășesc aceeaşi percepţie.

www.performance.rau.ro

oră. Pentru rezolvarea oricărei problemei

28

este nevoie de efortul tău individual. Conflictul, însă, este un gen specific de problemă. Acesta apare între două per-

De cele mai multe ori, această diferenţă sau incompatibilitate produce un disconfort, o stare de tensiune ce se cere descărcată.

soane atunci când ele sunt (sau doar se

Astfel, una sau ambele persoane

percep) diferite, chiar incompatibile la nive-

încep să-şi folosească energia pentru a se

lul trebuinţelor, scopurilor, valorilor, resur-

opune, a obstrucţiona, a face mai puţin

selor sau a unor trăsături de personalitate.

probabilă sau chiar imposibilă realizarea scopurilor celeilalte, crezând că scopurile

Ediția 46 | NOIEMBRIE 2015

ambelor nu pot fi satisfăcute simultan.


cunoaşte şi înţelege şi pe ale celuilalt.

presupunerea legată de ceea ce ar putea să

Privește comunicarea într-un conflict ca pe

se întâmple dacă una dintre părţi va face

o cooperare pentru găsirea de soluţii reci-

ceva, ostilitatea între persoane ajungând să

proc avantajoase şi nu ca pe o unealtă de

fie provocată în mare măsură de conflicte

a manipula, evalua sau a vă rezolva numai

imaginate, închipuite.

propriile probleme.

Comunicarea este fie generatoare de

2. Evită punerea în aceeaşi frază a

conflict, fie îngreunează rezolvarea sa. Ori

unei probleme importante împreună cu

de câte ori comunicarea este absentă şi

rezolvarea ei.

persoana nu spune ceea ce o nemulţu-

Când se întâmplă asta, atenţia ascultă-

meşte, acumulează o tensiune nervoasă

torului este concentrată asupra întrebării

care ajunge să se descarce într-un moment,

dacă soluţia propusă este acceptabilă în

manieră sau nivel inadecvat. Atunci când

loc ca acesta să caute să vă înţeleagă

comunicarea este defectuoasă, ea duce la o

problemele, nevoile şi preocupările şi să-şi

înţelegere eronată a situaţiei.

exprime propriile reacţii la acestea.

De aceea, este util să ţii cont de urmă-

În plus, vei întâmpina opoziţia celuilalt care

toarele aspecte atunci când ai un conflict

nu va accepta cu entuziasm o soluţie

şi vrei să comunici:

(percepută ca fiind) impusă.

1. Acceptă comunicarea ca pe împărtăşirea propriilor trăiri şi ca pe efortul de a le Sursă imagine: kurtbubna.com

Destul de simplu, nu? :)

TRAINING U

Multe conflicte se dezvoltă chiar din


WHAT’s YOUR SUPER PERFECT

OFFICE ? Iată că noul an universitar a venit împreună Sursă imagine: eshigh.com

cu toamna, iar fiecare student trebuie să înceapă să studieze, de preferat într-un mediu care să i se potrivească perfect. Înainte de toate trebuie să îți dai seama din ce categorie faci parte și abia apoi să începi să-ți adaptezi spațiul de studiu la propria personalitate.

Sursă imagine: evieintokyo.wordpress.com

Unele persoane preferă să aibă biroul ceva mai încărcat (cu tot felul de obiecte practice sau, dimpotrivă, doar cu rol estetic), deoarece acesta este mediul în care se regăsesc cel mai bine. Alte persoane nu suportă dezordinea, le plac spațiile cât mai ”aerisite” și nu pot să lucreze până nu își pun fiecare obiect personal la locul său.

Am făcut o selecție de ”super birouri” unde cu siguranță mă văd

Ma

gd a

SIM

ION

petrecând multe ore.

30

Ediția 46 | NOIEMBRIE 2015

senior EDITOR:

Ție care ți se potrivește cel mai bine? :)


HOW TO ...

Sursă imagine: creativemonkey.ro

Sursă imagine: puttogetherlife.com

Sursă imagine: hgtv.com

Sursă imagine: youtube.ro Sursă imagine: youtube.ro

Sursă imagine: google.ro


Sursă imagine: stylishranchgirl.com

Sursă imagine: foodnereteteculinare.ro


Într-o tigaie călește în unt ceapa tăiată cubulețe (în 3-4 min. ar trebui să devină aurie). Curăță dovleacul de coajă și de semințe și taie-l în cuburi mari pe care le pui într-o oală. Adaugă ceapă călită anterior. Pune 1 - 1,5 litri de apă (în funcție de câtă supă

INGREDIENTE: 

1 dovleac mare

200 ml smântână

100 gr smântână

50 gr unt

50 gr semințe

vrei să faci și ce consistență vrei să aibă), acoperă oală cu un capac și lasă compoziția la fiert (foc mic) timp de 30-40 min. Următorul pas este să pasezi compoziția cu

HOW TO ...

SUPĂ CREMĂ DE DOVLEAC

de dovleac decojite 

1 ceapă

Piper alb măcinat

Sare

blenderul, după care adaugi smântână și amesteci pentru omogenizare. În final, condimentezi după gust cu sare și piper și

ice B

AR AN

adaugi semințele de dovleac decojite.

Be

atr

DELICIOASE CLĂTITE NEMȚEȘTI senior EDITOR:

Încălzește cuptorul la 200 °C. Până ajunge la temperatura dorită, amestecă toate ingredientele cu excepția untului într-un castron adânc și ai grijă să nu rămână cocoloașe. Pasul următor este să adaugi untul topit puțin câte puțin, timp în care amesteci foarte bine, păstrând un pic brioșe. Toarnă compoziția obținută mai devreme în forme, nu mai mult de jumătatea înălțimii. Pune tava la cuptor până când clătitele tale nemțești devin aurii (aprox. 15 min.). După ce s-au copt, lasă-le să se așeze câteva minute și adaugă un topping

 250 ml lapte  50 gr unt topit  6 ouă  1 lingură esență

de vanilie  1 lingură zeamă

de portocale  ½ linguriță de sare  Topping de fructe

la alegere (gem, dulceață, etc.). NOIEMBRIE 2015 | Ediția 46

www.performance.rau.ro

și pentru noua etapă. Cu restul de unt unge o tavă de

INGREDIENTE:

33


WEB: http://fitness.rau.ro EMAIL: raufitness@rau.ro


Gadgets, Apps & Games

APLICAȚIA ”CUM SE SCRIE?” POPULARUL JOC PIXWORDS LENOVO VIBESHOT este dispozitivul zilelor noastre, dotat cu

MI

HA IU

o cameră performantă pentru a putea imortaliza rapid și ușor cele

Da n

TECH & MEDIA

LENOVO VIBESHOT

senior EDITOR:

mai frumoase momente din viața noastră și calități tehnice performante pentru a nu fi niciodată dezamăgiți de telefonul pe care îl avem în permanență asupra noastră. Iată cele mai importante caracteristici ale acestuia: Cameră principală de 16MP - obiectivul camerei este format din 6 piese, un senzor BSI pentru fotografii realizate în lumină slabă și pentru o imagine mai clară și este dotat și cu un stabilizator optic. Blitz tricolor - pentru a oferi fotografiilor tale culori mai naturale. Buton manual și focalizare prin infraroșu - dispozitivul este dotat cu un buton creat special pentru pornirea

directă

a

camerei

de

fotografiat

și

autofocusare prin infraroșu, funcție care face focusarea de două ori mai rapidă. Performanță - telefonul este dotat cu un procesor Qualcomm® Snapdragon™ Octa Core pe 64 de biți, memorie RAM de 3GB și memorie internă de 32GB. Alte caracteristici importante - dispozitivul este fabricat în totalitate din aluminiu și are un ecran Gorilla Glass 3 de 5.0-inch Full HD.


TECH & MEDIA

Sursă imagini: prophotos.ru ; farm9.staticflickr.com

CUM SE SCRIE este aplicația Android ideală pentru cei care vor să aibă în permanență la îndemână o variantă de DOOM mult mai rapidă și eficientă decât cea tradițională. În orice caz, este o aplicație pe care toți vorbitorii de limbă română ar trebui să o aibă și să o folosească. De ce? Pentru că este una foarte buclucașă. Vrem să scriem și să vorbim corect și vrem să știm de exemplu când să scriem cu un”i” și când cu doi. În plus, limba română are multe excepții, ceea Sursă imagine: gadgetel.ro

ce o face foarte complicată. Eu vă invit să instalați aplicația și să o folosiți cu încredere de fiecare dată când nu sunteți siguri de modul în care se scrie un cuvânt.

livrat și în limba română. Practic, vorbim despre un careu de cuvinte încrucișate, iar indiciile sunt ascunse într-o imagine. Odată descoperit un cuvânt, ni se arată o literă dintr-un alt cuvânt. Atunci când nu ști răspunsul poți apela la monedele acumulate. Eu îl joc de mai bine de o săptămână și sunt deja dependent de el. Fiecare nivel este o nouă provocare, bineînțeles cu un grad de dificultate mai mare. Încearcă și tu și vezi cât

www.performance.rau.ro

PIXWORDS este cea mai nouă și interesantă provocare de tip Puzzle. Jocul este

de departe poți să ajungi. NOIEMBRIE 2015 | Ediția 46

37


[ partea a doua ]

MOVIES Review

TECH & MEDIA

BESTSELLER versus OSCAR

Tu cum ai alege să savurezi o poveste de dragoste?

An aIU NK

ER

La cinema sau la bibliotecă? În partea a doua a

senior EDITOR:

topului “Bestseller vs. Oscar” îți prezint alte 3 povești de referință. Să fie un musical, un clasic sau ceva avant-garde?

MIZERABILII (LES MISÉRABLES) Dacă Victor Hugo ar fi trăit astăzi, posibil că ar fi mulţumit de adaptarea cinematografică din 2012 a regizorului Tom Hooper a romanului de renume mondial "Mizerabilii". Rămânând fidel poveştii originale, filmul, prezentat ca un musical, începe în anul 1815 cu eliberarea lui Jean Valjean (Hugh Jackman) după 19 ani de închisoare, încarcerat pentru că a furat o bucată de pâine pentru a-şi hrăni familia. După ce este eliberat condiţionat, el scapă din mâna lui Javert (Russell Crowe) şi îşi construieşte o viaţă nouă ca primar şi administrator

Sursă imagine: impawards.com

bogat al unei fabrici. Câţiva ani mai târziu, frumoasa nefericită şi săracă Fantine (Anne Hathaway),

1

care lucrează la fabrica lui Valjean pentru a-l plăti pe hangiul Thénardier (Sacha Baron Cohen) şi pe soţia lui crudă (Helena Bonham Carter) ca să aibă grijă de fiica ei Cosette, este dată afară.

Este suficient să spun că filmul "Mizerabilii" nu numai că urmărește cu fidelitate povestea lui Hugo, dar abordarea sa inovatoare de a-i pune pe actori să cânte live reprezintă un nou nivel în materie de producție de film.


MARELE GATSBY (THE GREAT GATSBY) Filmul nu încearcă să recreeze cartea lui F. Scott Fitzgerald sau vara anului 1922, ci mai degrabă să pună totul sub o altă lumină și să scoată în evidență anumite aspecte: superficialitatea, ignoranța și grandomania.

2

Ceea ce a creat regizorul Baz Luhrmann este acel Gatsby din prima versiune a romanului. Prezența feminină în jurul căreia se petrece acțiunea

este Daisy Buchanan, interpretată de talentata Carey tății anilor ‘20.

În timp ce Gatsby nu e punctul forte al romanului, cu

siguranță interpretarea lui Leonardo DiCaprio este punctul forte al filmului lansat în 2013, iar faptul că el și Tobey Maguire sunt prieteni și în realitate este un plus de verosimilitate pentru relația din film dintre Gatsby și Nick.

Sursă imagine: inspiringwallpapers.net

Mulligan. Aceasta este portretizarea simbolică a femini-

LA RĂSCRUCE DE VÂNTURI (WUTHERING HEIGHTS)

3

Sursă imagine: www.villagevoice.com

Filmul (1992) este o ecranizare a binecunoscutului roman ”Wuthering Heights” scris de Emily Brontë și îi are că protagoniști pe Heathcliff (Ralph Fiennes) și Cathy (Juliette Binoche). Acțiunea se petrece la începutul secolului al XIX-lea la ferma Wuthering Heights din comitatul Yorkshire. Stăpânul, domnul Earnshaw, sosește dintr-o călătorie cu un copil pe nume Heathcliff ce va fi nevoit să lucreze pe lângă casă.

Odată cu trecerea timpului, între el și fiică familiei dragoste, dar cu toate acestea ea se va căsători cu Edgar Linton. Heathcliff părăsește țara, iar când se întoarce cumpără Wuthering Heights și se căsătorește cu soră lui Edgar, Isabelle Linton, în semn de răzbunare pentru trădarea ființei iubite. Când Cathy moare, acesta vine la patul ei și o roagă să nu-l lase în pace și să-l bântuie la Wuthering Heights. NOIEMBRIE 2015 | Ediția 46

www.performance.rau.ro

Earnshaw, Catherine Earnshaw, se naște o poveste de

39


Ma

gd a

SIM ION

PE CARE NU TREBUIE SĂ LE RATEZI

senior EDITOR: senior EDITOR:

1. ”Dă lovitura!” de Gary Vaynerchuk Gary Vaynerchuk, pasionat și expert mondial în vinuri, deține o afacere de familie în domeniul viticulturii pe care a reușit să o transforme în doar 5 ani de la un business de 4 mil. $ venituri anuale la unul cu venituri anuale de peste 45 mil. $, folosindu-se preponderent de cel mai important instrument al secolului actual internetul. În această carte, autorul îți prezintă o serie largă de exemple motivaționale, dar și Sursă imagine: elefant.ro

BOOKS Review

TECH & MEDIA

3 CĂRȚI DE BUSINESS

cele mai importante reguli ale succesului: să-ți iubești familia, să muncești pe brânci și să-ți trăiești pasiunea.


de Tony Hsieh Cartea este un ghid practic centrat pe

Sursă imagine: elefant.ro

2. ”Cum să livrezi fericire”

cultura organizațională în care autorul îți împărtășește experiența sa de-o viață în afaceri. Activitățile de Customer Service trebuie să fie preocuparea întregii companii, cultura organizațională este obligatoriu prioritatea numărul 1, iar tu ești răspunzător de dezvoltarea personală și profesională a angajaților tăi sunt doar câteva dintre sfaturi autorului. În final, totul se rezumă a ”a-i face fericiți pe ceilalți pentru a fi tu însuți fericit”.

3. ”Strategia oceanului albastru” de W. Chan Kim și Renée Mauborgne Pe scurt, celebra carte de marketing strategic te învață că este mult mai practic și profitabil să renunți la a te mai zbate în ”oceanele roșii” caracterizate de concurență acerbă și să îți concentrezi atenția pentru a crea ceea ce autorii numesc ”oceane albastre”, adică piețe libere de Sursă imagine: serviciimemorialistice.wordpress.com

rapid și cu maxim de profitabilitate. Pentru specialiștii, dar și pasionații de marketing această carte tradusă în peste 41 de limbi este un instrument extrem de util având numeroase studii de caz practice și strategii la îndemâna oricui.

NOIEMBRIE 2015 | Ediția 46

www.performance.rau.ro

concurență în care îți poți crește afacerea

41


UP COMING EVENTS

TECH & MEDIA

NOVEMBER ’s PRECIOUS

EVENTS

Luna aceasta se anunță plină de evenimente. Dacă ești un meloman convins sau îți place să

IUBITORII DE TEATRU SE DELECTEAZĂ CU:

Zo l ta nM EH EȘ

mergi la teatru ori la cinema, iată ce te așteaptă!

1 senior EDITOR:

Piesa de teatru ”Idolul şi Anapoda” în

Piesa de teatru ”Tom Sawyer” în regia lui

regia lui Ion Cojar ce se va juca sâmbătă, 14

Horia Suru ce se va juca miercuri, 25 nov.

nov. 2015, la Teatrul Naţional I.L. Caragiale -

2015, la Teatrul Excelsior de la ora 19:00.

Sala Studio, de la ora 19:30.

Actori: Andrei Brădean, Emilian Mârnea,

Actori: George Mihail Zamfirescu, Dan Puric

Lucian Ionescu, Ovidiu Uşvat

Concertul Legends of Jazz: Charlie Parker & Dizzy Gillespie

www.performance.rau.ro

Tribute ce va avea loc duminică, 15 nov. 2015, de la ora 20:00 la

42

2

Sala Radio din București.

MELOMANII SE

Concertul Cvartetul Schumann ce va avea loc marţi, 17 nov.

DISTREAZĂ LA:

2015, de la ora 19:30 la Hanul Gabroveni din București. Concertul Chris de Burgh ce va avea loc joi, 19 nov. 2015, de la ora 20:00 la Sala Palatului din București. Concertul Mircea Vintila şi Brambura ce va avea loc vineri, 20 nov. 2015, de la ora 20:00 la Hard Rock Cafe din București. Concertul Jose Carreras ce va avea loc joi, 26 nov. 2015, de la ora 20:00 la Romexpo din București.

Ediția 46 | NOIEMBRIE 2015


CINEFILII AȘTEAPTĂ SĂ VIZIONEZE: Snow Queen (Crăiasa Zăpezii) în regia lui Maksim Sveshnikov și Vladlen Barbe ce va avea premiera vineri, 13 nov. 2015. Genul filmului: Animație, Aventuri

3

Actori: Erin Fitzgerald, Wendee Lee, Cindy Robinson

The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (Jocurile

Sursă imagini: cinemagia.ro

foamei: Revolta – Partea a 2-a) în regia lui Francis Lawrence ce va avea premiera vineri, 20 nov. 2015. Genul filmului: Acţiune, Aventuri, Dramă Actori:

Jennifer

Lawrence,

Josh

Hemsworth

Hutcherson,

Liam

By the Sea (Pe malul mării) în regia lui Angelina Jolie ce va avea premiera vineri, 20 nov. 2015. Genul filmului: Dramă, Romantic Actori: Angelina Jolie, Brad Pitt Love the Coopers (Haos de Crăciun) în regia lui Jessie Nelson ce va avea premiera vineri, 27 nov. 2015. Genul filmului: Comedie Actori: Amanda Seyfried, Diane Keaton, Ed Helms, John Goodman, Olivia Wilde Bridge of Spies (Podul spionilor) în regia lui Steven Genul filmului: Biografic, Dramă, Thriller Poveste de dragoste (Poveste de dragoste) în regia lui Cristina Iacob ce va avea premiera vineri, 27 nov. 2015. Genul filmului: Comedie, Dragoste Actori: Dragoş Bucur, Raluca Aprodu NOIEMBRIE 2015 | Ediția 46

www.performance.rau.ro

Spielberg ce va avea premiera vineri, 27 nov. 2015.

43


FERICITE

[ partea a doua ]

LOVE MATTERS

LIFESTYLE

SECRETELE RELAȚIILOR CU ADEVĂRAT

”Dacă dragostea nu este nebunie, atunci nu este dragoste” spunea Pedro Calderón de la Barca. Așa cum v-am promis, iată continuarea articolului din

An aIU N

KE R

ediția precedentă.

Sursă imagine: placekidsfirst.wordpress.com

senior EDITOR:


Din nou, secretul este respectul, care

În cuplurile fericite, partenerii sunt fami- nu trebuie uitat nici atunci când aveți un liarizați cu lumea celuilalt: își amintesc de conflict. La fel de important este de reținut

LIFESTYLE

6. ATENȚIE LA DETALII

evenimentele importante în viața fiecăruia, că nu este indicat. Așa cum se spune, să se interesează în mod constant de viața și vă spălați rufele în public; anumite inforsentimentele celuilalt, își cunosc preferin- mații sunt doar pentru voi. țele, aspirațiile și îngrijorările. În momentul în care te interesezi de numărul de la pantofi, măsura hainelor, culoarea preferată, felul de mâncare favorit și orice alte aspecte distincte, persoana de alături va simți că este importantă pentru tine. Te asigur că este un sentiment foarte, dar foarte plăcut!

7. STĂRUINȚĂ

9. CUPLU = ECHIPĂ Cele mai stabile și fericite cupluri sunt cele în care există respect și atunci când apar neînțelegeri amândoi căutați soluții benefice de ambele părți. Șansele de a găsi astfel de soluții cresc considerabil dacă sunteți dispuși să ascultați și să acceptați și perspectiva partenerului(ei). Nu uita, o relație este

Relațiile de succes au la bază o atitu- alcătuită din 2 persoane la fel de impordine generală pozitivă și respect reciproc. tante! Nimeni nu este mai presus, ci sunteți Pasiunea și admirația sunt elemente esen- o echipă! țiale pentru reușita unei relații. Deși idealizarea de la început nu poate dura o veșnicie și niciunul nu rămâne perfect în ochii celuilalt, în ciuda defectelor sale, partenerul(a) rămâne o persoană demnă de respect și apreciere. La urma urmei, să te îndrăgostești e ușor, dar să rămâi așa perfect, înseamnă dragoste adevărată!

8. CONFLICTE

Deși stereotipizarea este la mare modă, relația perfectă în mod cert NU EXISTĂ. Prințesele salvate de prinți pe cal alb NU reprezintă un etalon. Este important să te cunoști și să știi ce îți dorești de la celălalt fără să cauți să îl schimbi într-un ideal. În plus, fiecare relație este unică. Nu compara viața voastră de cuplu cu a altora.

Nu ne plac conflictele, dar sunt nece- Încercați să găsiți ceva ce vă definește și sare și pot fi oportunități pentru îmbună- vă diferențiază de ceilalți. Găsiți similitutățirea relației. Una fără conflicte nu este în dinile și apreciați diferențele dintre voi.

www.performance.rau.ro

atunci când descoperi că celălalt nu este

10. FIȚI UNICI

mod obligatoriu mai fericită. Certurile și discuțiile în contradictoriu pot fi și productive.

NOIEMBRIE 2015 | Ediția 46

45


HER CORNER

LIFESTYLE

TRENDURILE HAIRSTYLE ale sezonului toamnă - iarnă 2015 / 2016

PENTRU EA Indiferent de epocă sau de ce tendinţe urmăm, părul va fi întotdeauna punctul forte al

Lis

aSA BĂ

U

unei fete. Purtat liber, în coc elegant, drept, creţ

junior EDITOR:

sau în culori diverse, părul va reprezenta întotdeauna o parte indispensabilă a imaginii oricărei domnişoare. în

țioasă, unică și de aceea atât de mult

materie de culori discutăm despre Marsala,

lăudată. Se recomandă asortarea cu șuvițe

nuanța preferată a sezonului și super

care sunt, de asemenea, foarte IN în

recomandată de către stiliști consacrați.

această perioadă indiferent de ce stil

Prezentă aproape peste tot, este o culoare

adopţi.

Pentru

toamnă/iarnă

2015-2016

www.performance.rau.ro

puternică ce emană rafinament şi putere.

46

La polul opus, o altă culoare preferată

Dacă ai tenul măsliniu, optează pentru

de stilişti în acest moment este Deep

o culoare intensă, eventual cu accente

Chocolate (Ciocolatiu intens), foarte popu-

violet. Pentru un ten foarte deschis se

lară de altfel și în ultimele sezoane. Dacă

recomandă șuvițe discrete blonde care să

personalitatea ta este serioasă și elegantă,

estompeze un pic contrastul puternic dintre

atunci Deep Chocolate ţi se potriveşte de

păr și ten.

minune!

Nu putem ignora nici nuanța ”Straw-

În materie de coafuri şi tunsori, în

berry Blonde”, o combinaţie între roşcat și

acest sezon se pune accentul în deosebi

blond, culoare introdusă prima oară în

pe o lungime medie a părului, foarte popu-

lumea modei în anul 1940 de faimoasa

lară deoarece poate fi corectată fără a

actrița Rita Hayworth. Este o nuanță preten-

pierde prea mult din lungimea firului.

Ediția 46 | NOIEMBRIE 2015


În acest sens, poziţia de lider este ocupată tot de tunsoarea în scări, dar care acum și-au pierdut aspectul neted şi fin în detrimentul celui dezordonat. În trend sunt coafurile cu aspect de bine îngrijit și curat. Vorbim acum despre cocuri legate printr-un nod (în frunte sau clasic, la spate), codiţe împletite, efect de păr ud, coafuri în stilul anilor ’60, păr simplu drept, coadă creativă, dar şi preferata mea, părul prins la ceafă (sau mai jos pe lungimea sa). Bretonul este foarte la modă acum, la fel și cărarea, fie pe mijloc, fie într-o parte. În plus, dăm acum la o parte accesoriile argintii sau aurii pentru a le face loc celor din piele. În final, trebuie să reținem că, spre Sursă imagine: beautystat.com

bucuria fetelor, tendinţa principală a sezo-

Sursă imagine: hbz.h-cdn.co

nului rece este naturaleţea și simplitatea.


LIFESTYLE

PENTRU EL

HIS CORNER

HAIRSTYLE toamnă - iarnă 2015 / 2016

În sezonul toamnă-iarnă 2015/2016, tendința principală în materie de hairstyle pentru el este ”Slicked Hairstyle”, alegerea numărul 1 a

nd Ale xa

junior EDITOR:

”Backcombed Hairstyle” este, de asemenea, în mare vogă, ambele stiluri fiind de cele mai multe ori completate de barbă. Dacă

nu te dai în vânt după ideea de păr lung sau din diverse motive îți este dificil să-l lași să crească, dar vrei să fi în tendințe, poți alege oricând

o tunsoare scurtă în scări ce nu îi va da părului tău doar proporționalitate, ci îți permite să-l și aranjezi în funcție de ocazie. O altă frizură foarte populară pe covorul roșu este”Undercut Hairstyle”, un stil retro ce astăzi presupune tunderea foarte scurtă a lateralelor, în timp ce partea superioară este formată din straturi mai lungi de păr. NOIEMBRIE 2015 | Ediția 46

www.performance.rau.ro

ru P

RE

DA

celebrităților în cadrul evenimentelor importante.

49


WELLNESS

LIFESTYLE

DE CE este bine să mănânci

BANANE ? Toată lumea a auzit că „un măr pe zi ține doctorul la distanță”, însă puțini știu că acest lucru este valabil și în

eB

AR AN

cazul bananelor. Acestea au numeroase beneficii pentru

Be

atr ic

carbohidrați. Mai mult, sunt delicioase și se pot cumpăra pe tot parcursul anului.

www.performance.rau.ro

senior EDITOR:

50

sănătate, deoarece sunt bogate în fibre, minerale și

Bananele pot fi un înlocuitor al cafelei,

În plus, bananele sunt foarte utile sub

datorită sursei bogate de energie. De ase-

formă de mască pentru strălucirea pielii și a

menea, ele sunt esențiale în timpul sesiunii,

părului.

deoarece ajută la calmarea sistemului

Mască pentru piele: se pasează o banană

nervos și facilitează puterea de concentrare.

și se amestecă împreună cu o linguriță de

Ți-ai propus să te lași de fumat, dar

miere. Se aplică pe față și gât și se lasă să

până acum nu ai reușit? Încearcă din nou

acționeze aprox. 15 min. Se îndepărtează

cu

cu apă călduță.

ajutorul

bananelor.

Acestea

conțin

vitamine, magneziu și potasiu, care ajută

Mască pentru păr: taie felii 2 banane și

organismul să accepte lipsa nicotinei.

folosește mixerul de bucătărie pentru a

Obișnuiești să mergi la sală sau să

obține o consistență cremoasă, iar apoi

depui mult efort fizic, iar febra musculară îți

adaugă treptat lapte până ce amestecul va

creează disconfort? Bananele conțin pota-

avea consistența similară cu cea a balsa-

siu și sodiu, ajutând astfel la gestionarea

mului de păr. Dacă părul este deteriorat,

tensiunii arteriale.

adăugă și un gălbenuș de ou. Se aplică pe

Ai probleme cu somnul? Consumul unei banane înainte de culcare poate ajuta în eliminarea insomniilor.

părul uscat și se lasă să acționeze aprox. 15-20 min., după care se spală. Nu doar fructul în sine este foarte bun pentru sănătatea ta, ci și coaja sa. Iată

Ediția 46 | NOIEMBRIE 2015

câteva întrebuințări utile:


Sursă imagine: healthyfoodstyle.com

Albirea dinților - după ce folosești

Tratarea vânătăilor și a zgârieturilor

pasta de dinți, freacă-ți timp de aprox.

– freacă zonele afectate cu partea in-

2 min. dinții cu partea interioară a cojii

terioară a cojii de banană.

de banană.

Ceaiul din coji de banane ajută la

În timp, dantura ta se va albi datorită

relaxare – ceaiul se prepară simplu

acțiunii manganului, magneziului și a

prin fierberea cojilor timp de aprox. 10

potasiului conținut.

min. NOIEMBRIE 2015 | Ediția 46

www.performance.rau.ro

51


WE TRAVEL

LIFESTYLE

LA VITA E DOLCE sau altfel spus …

TOATE DRUMURILE DUC LA ROMA

Sab in

aD ĂN C

ESC

U

“Caput Mundi” așa cum se numea în timpul

senior EDITOR:

Imperiului Roman, Roma este capitala şi cel mai mare oraş din Italia ce reuşeşte să atragă milioane de turişti.

Roma este unul dintre acele oraşe pe

centrul pieţei, iar sculpturile sale (fluviile)

care trebuie să le vizitezi măcar o dată în

simbolizează cele 4 continente cunoscute

viaţă, pentru că deşi funcţionează ca o capi-

în vremea respectivă: Gangele (Asia), Du-

tală modernă și plină de viaţă, este un mu-

nărea (Europa), Rio de la Plata (America)

zeu în aer liber de peste 3.000 de ani.

şi Nilul (Africa).

În fiecare piaţă și pe aproape fiecare

Oraş încărcat de istorie, Roma are o

stradă dai de minunate sculpturi și opere de

mulţime de obiective turistice de vizitat:

artă ale celebrilor artişti ai acestei lumi.

Colosseum-ul, Cetatea Vaticanului, Bazilica

Majoritatea piațetelor au un aer aparte care te face să mergi pe jos ore în șir pe înwww.performance.rau.ro

gustele străduţe bucurându-te de atmosfera

52

boemă.

Sf. Petru, Forumul Roman, Panteon-ul, Castelul Sant’Angelo și nu numai. Colosseum-ul este una dintre cele mai faimoase clădiri din lume. Această are-

Piazza Navona este cea mai frumoasă

nă construită în urmă cu 2.000 de ani era

piaţă din Roma şi este considerată un mic

principalul loc în care se desfășurau lupte-

paradis plin de fântâni arteziene, cafenele şi

le, spectacole foarte apreciate în epocă,

restaurante, dar și încântători artişti stradali.

dar găzduia și alte evenimente importante.

Concepută de Gianlorenzo Bernini,

Pereţii masivi plini de arcade oferă o prive-

”Fântână celor patru fluvii” este situată în

lişte superbă, dovadă vie a viziunii fantastice arhitecturale a Romei Imperiale.

Ediția 46 | NOIEMBRIE 2015


Cetatea Vaticanului este situată pe Dealul Vatican şi cunoscută sub numele de cel mai mic stat din lume (de doar 44 km2). De asemenea, este faimoasă pentru clădirile sale istorice şi monumentale. Bazilica Sf. Petru este cea mai mare biserică de rit catolic din lume. Ea impresionează prin coloanele ce înconjoară piaţă şi obeliscul imens dintre cele două fântâni. Panteonul este cel mai frumos templu roman situat la un pas de Forumul Roman. Este faimos pentru construcţia sa circulară şi porticurile uriaşe. Acest templu a fost construit în anul 126 în numele zeilor romani și are pe post de intrare 16 coloane din granit în semn de măreţie şi superioritate. Forumul Roman este locul în care aveau loc alegerile, întâlnirea senatului şi procesiunile triumfale. Acest labirint de ruine era odinioară centrul vieţii politice a Imperiului Roman. Revenind în centrul Romei, găsești Piazza Venezia de unde poți remarca ușor Colosseum-ul şi Columna lui Traian. Locul este împânzit de turişti atât pe timpul zilei, cât şi seara. Fontana di Trevi este cea mai cunoscută şi cea mai frumoasă fântână din Roma. Monumentul domină micuţa piaţă Trevi aflată la capătul unui apeduct construit în anul 19 î.Hr. Fântâna a fost construită de către arhitectul Nicola Salvi în anul 1732 din ordinal Papei Clement al XII-lea.

Continuarea pe pagina următoare >>

Sursă imagini: turism.bzi.ro ; descoperalocuri.ro ; history.com


www.performance.rau.ro

Sursă imagine: flickr.com

Apa de pe fundul fântânii reprezintă

Piazza di Spagna sau Piaţa Spaniei

marea, iar legenda spune că cel ce aruncă

este una dintre cele mai importante locuri

o moneda peste umăr în apă se va întoarce

din această capitală, iar combinaţia de

la Roma.

scări monumentale, un obelisc grandios şi

Castelul Sant’ Angelo și-a început

o frumoasă biserică nu are cum să nu

istoria în anul 140. Uriașa clădire este

încânte orice privire. La biserică se ajunge

înconjurată de ziduri masive cu patru turnuri

urcând pe “treptele Spaniei”.

în fiecare colţ. În prezent servește drept

În final, Roma impresionează prin

Muzeu Naţional. Este plin de opere de artă,

culoarea istorică a oraşului, sunetul melo-

iar la etajele inferioare prezintă vechile

diilor italiene, sufletul oraşului plin de viaţă

închisori.

şi obiectivele sale turistice care fac din acest oraş unul fără egal.

54

Ediția 46 | NOIEMBRIE 2015


PERSONALITĂȚI

LIFESTYLE

MARIE

CURIE Printre cele mai cunoscute savante la nivel

An ca

NE GR E

A

mondial și dublă laureată a Premiului Nobel,

www.performance.rau.ro

junior EDITOR:

Marie Curie, pe numele său real Maria Salomea Skłodowska, s-a născut pe data de 7 noiembrie 1867 în Varșovia, Polonia.

Marie Curie nu a avut o copilărie prea

În 1895, Marie se căsătorește cu fizici-

fericită, pierzându-și de timpuriu atât sora,

anul Pierre Curie, alături de care va avea 2

cât și mama. De asemenea, problemele

fetițe, Irene și Eve.

financiare i-au marcat prima parte a vieții,

Câștigă Premiul Nobel în fizică în anul

astfel încât nu pleacă să studieze în străi-

1903 împreună cu soțul său și Henri Becqu-

nătate și drept urmare se angajează pe

erel pentru descoperirea unor noi elemente

post de guvernantă.

radioactive: poloniul și radiul.

În anul 1891 este admisă la Universi-

În anul 1911 este numită director al In-

tatea Sorbona (Paris) și se mută singură

stitutului pentru Radioactivitate din Varșovia,

într-un apartament în apropierea campusu-

iar în luna decembrie a aceluiași an primeș-

lui. Din cauza numeroaselor ore de studiu

te cel de-al doilea Premiu Nobel, de această

și a vieții modeste de care are parte, Marie

dată în chimie.

Curie este găsită aproape fără suflare de către cumnatul ei.

În timpul Primului Război Mondial (1914-1918) împreună cu Irene, fiica sa cea

În anul 1893 devine licențiată „magna

mare, Marie Curie își folosește cunoștințele

cum laude” în fizică, iar un an mai târziu

pentru dotarea ambulanțelor de război cu

obține licența și în matematică.

echipamente portabile cu raze X, dar și pen-

56

tru înființarea unor unități fixe dotate cu echiEdiția 46 | NOIEMBRIE 2015

pament radiologic.


În 1920, alături de câțiva colegi înființează Fundația Curie cu scopul de a finanța secțiile științifice și medicale ale Institutului Radiului. În următorii 20 de ani, această fundație a devenit o importantă forţă internaţională în lupta împotriva cancerului. Marie Curie moare de leucemie în 1934, la vârsta de doar 64 de ani și este îngropată alături de soțul și partenerul ei. După 60 de ani de la moartea sa, atât rămășițele ei, cât și ale soțului sunt mutate în Pantenon (Paris). Documentându-mă pentru realizarea acestui articol, am rămas profund impresionată nu doar de viața și munca sa extraordinară, ci și de cuvintele și părerile sale despre viață în general. Marie Curie credea, printre altele că ”Nu poți spera să construiești o lume mai bună fără a perfecționa pe fiecare om în parte” și că „Nu trebuie trebuie doar să înțelegi”.

Sursă imagini: wikimedia.org ; jurnalul.ro ; gvonkapherr.wordpress.com

să îți fie frică de nimic în viață;


TAUR

Prima săptămână nu este cea mai bună

Se anunță o lună plină de potențial în relație

din punct de vedere sentimental îngreu-

pentru tine cu o notă suplimentară de

nând buna evoluție a relației. Din fericire,

romantism. Pe scurt, dragostea plutește în

situația

aer și parcă peste tot sunt numai norișori roz

se

ameliorează

după

acest

moment, iar în ultimele două decade

pufoși.

capătă chiar mult dinamism.

Tonusul fizic este excelent în noiembrie, dar

Sănătatea trebuie monitorizată pentru că

ai grijă de sănătatea ta în a doua parte a

pot apărea probleme – evită excesul și

lunii.

îngrijește-te corespunzător.

În prima săptămână nu prea-ți stă mintea la

La facultate luna noiembrie este foarte

facultate, mai degrabă la distracții și voie

plină, iar tu ești deosebit de activ(ă) și te

bună, dar trebuie să te montezi curând

implici cu mult entuziasm. Totuși, situația

pentru că riști că riști să te aglomerezi rău în

trebuie abordată strategic.

următoarea perioadă.

GEMENI

RAC

Elanul sentimental crește mult în această

Luna aceasta aspectele ce țin de relația ta

perioadă, iar după câte se pare astrele

cer să-și intre în drepturi, iar conjunctura

complotează pentru și mai multe surprize

este mai mult decât potrivită pentru tot ce

în viața de cuplu.

ține de cuplu. Dacă ești singur(ă), vorbim

Dacă ai ceva vizite restante la medic,

acum de posibilitatea unei relații noi.

acum este momentul cel mai bun pentru

Perioada este sensibilă din punct de vedere

a-ți pune la punct sănătatea.

al moralului și a formei tale fizice.

La facultate sau serviciu apar multe oportu-

Legat de activitățile de la facultate și / sau

nități de a te evidenția și de a arăta ce știi

serviciu, luna aceasta este foarte intensă și

să faci și cât de eficient(ă) poți fi. De

cam agitată, dar faci față cu brio. Totuși, nu

asemenea, ai multe idei noi, numai pune

te vei bucura de același randament după

de pus în aplicare luna aceasta.

jumătatea lunii când vei fi dezorganizat(ă).

www.performance.rau.ro

HOROSCOPE

BERBEC

58

Ediția 46 | NOIEMBRIE 2015


FECIOARĂ

După prima decadă a lunii începe o perioa-

Luna aceasta este posibil să te ducă spre o

dă în care comunicarea devine esențială

relație nouă sau, dacă ești deja cu cineva,

pentru viața ta de cuplu. Ultima săptămână

spre o împăcare / îmbunătățire a vieții de

se va dovedi plină de dinamism în plan

cuplu. Totuși, în noiembrie 2015 este mai

sentimental.

bine să te concentrezi pe aspectele prag-

Din punct de vedere al sănătății, ai grijă

matice, decât pe cele romantice.

la imunitate și ferește-te de infecții sau

În general, ai acum un tonus bun, multă

intoxicații.

energie și un moral ridicat.

Noiembrie 2015 îți dă un impuls intelectual.

De asemenea, la nivel financiar ai parte de

Ai multe idei și o fenomenală putere de

o lună dinamică. Cariera ta este marcată de

convingere. În planul perspectivelor profe-

drumuri, întâlniri și negocieri. Există șanse

sionale ar trebui să fi luat deja (sau să iei

de sporire a veniturilor, însă ai grijă să nu

în curând) decizii importante.

ajungi în situații limită.

BALANȚĂ

SCORPION

Dacă luna trecută vorbeam despre relații

Prima săptămână din noiembrie 2015 este

secrete, din păcate acum s-au dus și

cea mai bună pentru relațiile scorpionilor.

astea. De abia de la jumătatea lunii norocul

Dacă vrei să faci planuri de viitor, acum este

îți surâde din nou în plan sentimental. Devii

momentul. Restul lunii nu va mai fi la fel de

foarte activ(ă), dar ai grijă pentru că surpri-

minunată, din păcate și este posibil să te

zele nu vor lipsi.

simți singur(ă) și neîmplinit(ă).

Ai foarte multă energie luna aceasta, însă

Cu sănătatea stai totuși bine dând dovadă

la capitolul rezistență nu stai prea bine.

de multă vitalitate ceea ce poate genera

Încerci să-ți sporești acum câștigurile prin

accidente sau probleme neașteptate.

investiții, împrumuturi, atrageri de fonduri,

Luna aceasta se anunță plină de succes la

etc. La facultate ești dinamic(ă), iar spiritul

facultate ori serviciu. Ești foarte motivat(ă) și

competitiv este foarte activ.

atragi multe oportunități.

HOROSCOPE

LEU

Continuarea pe pagina următoare >>


HOROSCOPE

CAPRICORN

Dacă ești într-o relație, primele două săptă-

Luna aceasta viața personală se conectea-

mâni s-ar putea să nu fie cele mai stră-

ză cu cea profesională – fie apar interfe-

lucite. Este posibil să ai parte de o serie de

rențe notabile între cele două, fie viața de

insatisfacții și dezamăgiri. Situația se îmbu-

cuplu te ajută să avansezi și să ai succes. Ai

nătățește în a doua parte a lunii când totul

totuși grijă să nu ai așteptări mult prea mari

revine la normal.

de la partenerul(a) de viață.

Din punct de vedere al sănătății, situația se

În prima parte a lunii ești cam stresat(ă), dar

prezintă cam la fel: prima parte a lunii nu e

te descurci pentru că ai multă energie și un

cea mai glorioasă, dar tot e bine că îți revin

moral ridicat. Atenție însă la posibilele intoxi-

tonusul și vitalitatea spre sfârșitul lunii.

cații sau infecții în ultimele două săptămâni.

La facultate ești foarte ambițios(oasă), ai

Ai mult curaj acum pentru a face tot ce îți

multe oportunități și poți pune în practică o

dorești pe plan profesional. Dai dovadă de

sumedenie de proiecte.

autonomie, dar ai și parte de mult sprijin.

VĂRSĂTOR

PEȘTI

Cariera merge mână în mână cu viața de

În prima săptămână din noiembrie, lucrurile

cuplu în noiembrie 2015. Este posibil să

merg la fel de bine ca luna trecută în relația

participați împreună la un eveniment foarte

ta. Din a doua decadă atenția ta parcă se

important sau celălalt să aibă succes pe

îndreaptă spre alte lucruri.

plan profesional.

Luna aceasta ești mult prea plin(ă) de ener-

La începutul lunii nu prea ești în toanele

gie. Nu te arunca să faci mai multe decât

tale, dar te menții pe linia de plutire. Impor-

poți și îngrijește-te corespunzător.

tant este că îți revii în a doua parte a lunii.

Noiembrie 2015 este luna ideală pentru

La facultate ori serviciu ești văzut(ă) ca o

studiu, dar ai grijă! Pentru a avea succes,

persoană inteligentă a căror opinii merită

trebuie să-ți stabilești obiectivele în mod clar

luate în calcul. În urma unor bune cola-

și să faci un efort suplimentar de concen-

borări, banii vin și ei.

trare și organizare.

www.performance.rau.ro

SĂGETĂTOR

60

Ediția 46 | NOIEMBRIE 2015


Team

Revista Performance (online) : ISSN : 2344 - 6382 ISSN-L : 2344 - 6374

AlexandraENACHE

OanaMANTU

SabinaDĂNCESCU

AnaIUNKER

ZoltanMEHEȘ

BeatriceBARAN

LiviaCĂCIULOIU

AncaNEGREA

AlexandruPREDA

MarianOPRAN

MagdaSIMION

DaianaPANTAZI

DanMIHAIU

LisaSABĂU

CosminMATEIAȘ

Redactor-șef - Alexandra ENACHE Redactor-șef Adjunct - Oana MANTU Corectură - Alexandra ENACHE, Oana MANTU Design - Alexandra ENACHE, Cosmin MATEIAȘ Fotografi - Ana IUNKER, Alexandru PREDA Website Content Creator - Cosmin MATEIAȘ Marketing - Magda SIMION Relații Publice - Ana IUNKER 

Campus URA, corp B, etaj 3, birou 304

Web: www.performance.rau.ro

Email: redactie@performance.rau.ro

FB: www.facebook.com/RevistaPerformance

unPROIECT al Departamentului de Comunicare și PR

62

Ediția 46 | NOIEMBRIE 2015

Publicație tipărită la RAU BOOKSTORE

NE RECOMANDĂ :


Performance - NR.46 NOIEMBRIE 2015  
Performance - NR.46 NOIEMBRIE 2015  
Advertisement