Page 60

HOROSCOPE

CAPRICORN

Indiferent de cum au stat lucrurile în ulti-

Prima parte a lunii decurge liniștită în

mele luni, se pare că acum ai parte de o

viața de cuplu, dinamismul fiind parcă în

revelație ce te va ajuta să iei cea mai

hibernare. Profită de ocazie pentru a-ți

bună decizie în viața de cuplu. Prietenii

analiza și înțelege mai bine jumătatea,

au și ei o mare influență acum asupra

pentru că sfârșitul lunii vă prinde mult

viitorului relației.

mai activi.

Din punct de vedere profesional, există

Din punct de vedere al carierei, lucrurile

mult potențial în această perioadă. Im-

se clarifică, faci impresie bună oriunde

portant e să nu te lași pe tânjeală și să

te-ai duce și ești văzut(ă) ca o persoană

treci la treabă. Lucrurile bune nu pică

inteligentă. Octombrie este, de aseme-

din cer. Odată apărute oportunitățile,

nea, un moment excelent pentru activități

studiază-le cu atenție și acționează.

intelectuale la facultate.

VĂRSĂTOR

PEȘTI

Octombrie aduce o schimbare pe plan

Ai foarte multă energie pe plan sentimen-

sentimental, dar nu te speria, e sigur de

tal și vrei cât mai multe proiecte în care

bine! Acum vă puteți dezvolta împreună

să vă implicați amândoi și asta e bine

la nivel personal și spiritual și vă puteți

pentru că celalalt pare să reacționeze po-

armoniza pentru a întări relația.

zitiv la ideile tale. Dacă ești singur(ă),

La facultate sau la serviciu oportunitățile

sunt șanse mari să cunoști pe cineva!

îți vor face resimțită prezența, însă fii cu

La facultate ai colegi noi și multe oportu-

băgare de seamă și nu te înhăma la

nități pe care nu ar trebui să le ratezi.

mai mult decât poți duce! Totuși, parcă

Beneficiile materiale nu depind acum

banii trag la tine pentru că vin din toate

doar de tine, așa că ai grijă cum te com-

părțile – burse, părinți, sponsorizări, etc.

porți cu ceilalți.

www.performance.rau.ro

SĂGETĂTOR

60

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015

Performance - NR.45 OCTOMBRIE 2015  
Advertisement