Page 56

PERSONALITĂȚI

LIFESTYLE

HENRI MARIE

COANDĂ Henri Marie Coandă (născut în 7 iunie 1886

An ca

NE GR

EA

la București), a fost academician și inginer

www.performance.rau.ro

junior EDITOR:

român, fizician, pionier al aviației, inventator al motorului cu reacție și descoperitor al efectului care îi poartă numele.

Încă din copilărie, Henri Coandă este

Datorită inginerului Gustave Eiffel și

fascinat de “miracolul vântului”. La 13 ani

savantului Paul Painleve reușește să obțină

tatăl îl trimite la Liceul Militar din Iași, la

aprobările pentru experimentele aerodina-

terminarea căruia primește gradul de

mice prealabile și construiește ulterior primul

Sergent Major și își continuă studiile la

avion cu propulsie reactivă pe care îl prezin-

”Școala de ofițeri de artilerie, geniu și mari-

tă la al doilea Salon Internațional Aeronautic

nă” din București.

(Paris, 1910).

Pasionat de problemele tehnice, dar

Între 1911-1914 Henri Marie Coandă

mai ales de tehnica aviaticii, Coandă

a lucrat că director tehnic la Uzinele de avia-

construiește în 1905 un “avion-rachetă”

ție din Bristol (Anglia) și a construit avioane

pentru armata română.

cu elice de mare performanță.

Trei ani mai târziu primește gradul de

Reîntors în Franța a construit prima

Ofițer activ în Regimentul 2 de artilerie. În

sanie-automobil propulsată de un motor cu

1909 pleacă la Paris și se înscrie la

reactiv, primul tren aerodinamic din lume și

”Școala superioară de aeronautică și con-

un avion de recunoaștere (1916), foarte

strucții”.

apreciat în epocă.

56

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015

Performance - NR.45 OCTOMBRIE 2015  
Performance - NR.45 OCTOMBRIE 2015  
Advertisement