Page 32

TRAINING U

Începi să îţi pui anumite întrebări exis-

realitatea existentă. Nu mai este îndeajuns

tenţiale ale căror răspunsuri te pot duce la

de bună pentru mine şi devin deprimat(ă)

concluzia

realitate

fiind prizonierul gândirii în buclă închisă:

în afara casei fără uşi şi ferestre în care

„nu există nimic în afară de asta dar vreau

locuieşti de când te ştii şi pe care (credeai

altceva ce nu e asta şi nu ştiu ce să fac să

că) o cunoşti atât de bine.

obţin asta”.

poate

exista

o

Când reuşim să spargem unul dintre

Din această cauză nimic nu-mi mai

zidurile acelei case se poate întâmpla să

place, locul în care mă aflu mi se pare

avem una dintre cele două senzaţii posibile.

groaznic, etc. Acesta este momentul în

Prima este de bucurie, extremă liberta-

care apare depresia sau furia „pe toţi şi pe

te și un nou început, că lumea este mai colorată, mai mare, sunetele mai cristaline şi toţi oamenii mai prietenoşi.

www.performance.rau.ro

Este o reacţie la gândul că vrei asta, că nu poţi avea ceea ce vrei şi că ceea ce

Cea de-a doua este una de veritabilă

ai deja nu este îndeajuns de bun. Iar acest

teroare. „Ce sunt toate lucrurile astea necu-

gând poate fi atât conştient, cât mai ales

noscute?” „Este înspăimântător!”. În majori-

inconştient. Tot ceea ce poţi să constaţi

tatea cazurilor însă, sunt percepute simultan

în mod conştient este că eşti mereu nemul-

ambele senzaţii.

ţumit(ă).

Rolul unui coach, consilier sau terape-

Numai că mintea conştientă este o

ut este să diminueze senzaţia de teroare şi

maşină de procesare logică, iar ceea ce se

să o accentueze pe cea de bucurie în pre-

întâmplă nu are nici o logică. Dacă premiza

zenţa unui teritoriu necunoscut.

pe baza căreia iau decizia este una incon-

Am să-ți dau o altă analogie pentru a

ştientă, ea are un şi mai mare impact

înţelege cum ne creăm închisorile în care

asupra semnificaţiei evenimentului, deoa-

ne aflăm. Problemele noastre sunt doar

rece nefiind conştient(ă) de ea sunt convins

concluziile la care am ajuns ca rezultat al

(ă) că raţionamentul meu este logic.

procesului nostru conştient sau inconştient

32

toate”.

de gândire.

Dar dacă această premiză (presupunere sau supoziţie) inconştientă este obţi-

Hai să luăm din nou problema cu frip-

nută ca şi concluzie eronată în urma unor

tura. Îmi place și vreau una. Unde găsesc o

experienţe de viaţă insuficient înţelese sau

friptură? Nu în această casă (realitate).

înţelese greşit?

Acum simt o lipsă, un gol și mă simt neîm-

Este oare posibil să te blochezi din

plinit(ă). Am o senzaţie de pierdere, de tris-

această cauză într-un carusel al gândurilor

teţe şi drept rezultat devin nemulțumit(ă) de

fără ieşire şi să-ţi limitezi accesul la realitatea din afara casei? Iată o bună temă de

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015

gândire!

Performance - NR.45 OCTOMBRIE 2015  
Advertisement