Page 30

TRAINING U

CUM AJUNGI SĂ AI O

PROBLEMĂ? Dacă te-ai fi născut într-o închisoare fără ferestre sau uşi către lumea exterioară şi fără

Life

R: ITO ED

Co

ior

ach

jun

NL

P

lacăte sau grilaje la uşile din interior, ai putea realiza că eşti un prizonier? De unde ai ştii acest lucru dacă nu există uşi sau ferestre către exterior? Sunt convins că nu ai avea de unde …

MarianOPRAN

Singurele momente în care ai putea

Apoi, există posibilitatea să începi să

să-ţi dai seama că eşti captiv în acea ”casă”

te simţi neplăcut pentru că celălalt are

sunt acele experienţe care au un oarecare

friptură şi tu nu. De abia acum ai ajuns să

impact în viaţa ta și în care conştientizezi,

ai „o problemă”, nu-i aşa? Până atunci nu

de cele mai multe ori indirect, că alţi oameni

erai conştient de asta și erai un ”ignorant”

din aceeaşi casă, par să aibă acces la

fericit.

www.performance.rau.ro

anumite resurse la care tu nu ai.

30

Ştii zicala „ignorance is bliss” cu vari-

Să presupunem, de exemplu, că nu

anta sa românească „ferice de cei săraci cu

există friptură în acea casă şi că surprinzi

duhul”? Nu vreau să spun că a trăi în

un gardian - despre care tu nu şti că este

ignoranţă toată viaţa este o binecuvântare,

gardian deoarece vine şi pleacă după bunul

dar trebuie să recunoşti că zicala are totuşi

lui plac din acea închisoare - mâncând o

un sâmbure de adevăr.

friptură.

Deci, pentru a avea o problemă,

Această descoperire ţi se pare extraor-

trebuie să existe un element perceptiv al

dinară şi începi să te întrebi: „de ce nu am şi

problemei respective, accesibil propriilor

eu o friptură?” şi „de unde o are acest om?”.

tale simţuri.

Ediția 45 | OCTOMBRIE 2015

Performance - NR.45 OCTOMBRIE 2015