Page 8

ON CAMPUS

săptămânaCULTURALĂ MA NT U

@ RAU 2014

Oa

culturii și voluntariatului în rândul studenților și

na

Acest proiect are ca scop promovarea artei, REDACTOR:

masteranzilor. Anul acesta ne-am bucurat de un concurs de Cultură Generală, un vernisaj, o competiție de șah și activități interculturale. Concursul de Cultură Generală,

Evenimentul a avut loc în Sala de Proto-

ajuns la cea de-a treia ediție și devenit

col URA, iar participanții, îndeosebi câș-

deja tradiție pentru CS-URA (organi-

tigătorii, au fost recompensați cu diplo-

zator), s-a desfășurat în data de 8 apri-

me și premii.

lie, de la ora 12:00. Întrebările au vizat

Poate cel mai amplu și spectaculos

domenii precum muzică, limbă şi litera-

eveniment din cadrul acestui proiect a

tură română, istorie și geografie, partici-

fost „Ziua Interculturalității” organizat de

panții având posibilitatea de a-și alege

CS-URA în parteneriat cu Departamen-

ramura de interes. În urma departajări-

tul de Studii Asiatice (DSA) și Revista

lor, locul I a fost câștigat de echipa

Performance.

formată din studenții Saly Albahra și Claudiu Irofte.

www.performance.rau.ro

Vernisajul artistei nipone Hisako

Eventul a avut loc tot în data de 9 aprilie, între orele 10:30-13:30, în holul principal URA (parter, corp B).

Kobayashi denumit „Seeds in the Heart”

Prin intermediul unui stand comun,

a avut loc în aceeași dată la ora 17:00,

CS-URA și Performance au informat

în foaierul corpului C din URA, fiind

liceenii bucureșteni care au participat la

organizat de CSRJ-AH.

acest eveniment cu privire la activitățile

A doua zi, 9 aprilie, studenții și

studenților și masteranzilor URA și le-au

masteranzii URA și-au putut testa apti-

explicat importanța artei, culturii și a ac-

tudinile strategice în cadrul celei de a

tivităților de voluntariat. Doritorii au be-

doua ediții a cupei de șah „King Attack”.

neficiat și de un tur al Campusului URA

08

Ediția 34 | Mai 2014

Profile for Revista Performance

Performance - NR. 34 MAI 2014  

"Pe blogdecalatorii.ro, cititorii găsesc informații despre țările, orașele și obiectivele turistice pe care le-am vizitat, dar și sfaturi u...

Performance - NR. 34 MAI 2014  

"Pe blogdecalatorii.ro, cititorii găsesc informații despre țările, orașele și obiectivele turistice pe care le-am vizitat, dar și sfaturi u...

Advertisement