Page 50

LIFESTYLE

PERSONALITĂȚI CARE AU MARCAT ISTORIA

NAPOLEON r ei

MA CE

DO N

BONAPARTE

istoria universală caracterizat de lipsa de convențio-

An d

Singurul împărat al Franței va rămâne în REDACTOR:

nalism și temeritatea de care a dat dovadă atât în cariera militară, cât și în cea politică și diplomatică. Talentul, inteligența ieșită din comun și incredibila putere de muncă îl plasează pe Napoleon în galeria marilor conducători ai armatelor alături de Alexandru cel Mare, Iulius Cezar și Frederic cel Mare.

www.performance.rau.ro

„În ranița fiecărui soldat zace bastonul de mareșal.” NAPOLEON BONAPARTE Bonaparte s-a născut în Corsica

Napoleon se remarcă în perioada

în anul 1769 într-o familie cu origini

Directoratului, îndeplinind numeroase

nobile, tatăl său fiind reprezentantul

sarcini militare și dovedindu-și pricepe-

insulei la curtea regelui Ludovic al

rea în ceea ce privește conducerea

XVI-lea. Și-a început studiile la o școa-

oștilor. Devine în scurt timp ofițer gene-

lă religioasă din Autun, unde a învățat

ral și conduce campanii militare în Italia

franceza.

(1796), Egipt și Siria (1798-1801).

A fost apoi admis la Academia

Între 1799 și 1804 ocupă funcția

Militară din Brienne-le-Château, unde

de Prim Consul al Republicii, devenind

i-a fost remarcat talentul pentru mate-

conducătorul militar și politic al Franței.

matici aplicate. Apogeul studiilor l-a constituit, însă, școala militară de elită din Paris, ale cărei cursuri le-a finalizat într-un singur an, deși acestea presupun doi ani, în mod normal.

50

Ediția 34 | Mai 2014

Ascensiunea sa a atins apogeul în 1804, atunci când Senatul Francez îl proclamă „Napoleon I, Împăratul Francezilor”, uns în același an și de Papa Pius al VII-lea la Notre-Dame.

Performance - NR. 34 MAI 2014  

"Pe blogdecalatorii.ro, cititorii găsesc informații despre țările, orașele și obiectivele turistice pe care le-am vizitat, dar și sfaturi u...

Performance - NR. 34 MAI 2014  

"Pe blogdecalatorii.ro, cititorii găsesc informații despre țările, orașele și obiectivele turistice pe care le-am vizitat, dar și sfaturi u...

Advertisement