Page 28

TRAINING U

REDACTOR: LiviaCĂCIULOIU (trainer CCOC)

Cumpoțisăieșidintr-oRELAȚIEtoxică

?

Odată ce ai realizat că te afli într-o relație toxică este necesar să decizi cum dorești să acționezi mai departe: îi pui capăt sau înveți să o gestionezi! Dacă aceasta durează de ceva vreme și îi poți observa încă efectele în viața personală și profesională, atunci ar fi bine să conștientizezi faptul că încercările tale de reechilibrare nu au avut

www.performance.rau.ro

rezultatul scontat și ar trebui să încerci o nouă abordare. 1. Rememorează relația și admite sin-

Conștientizează ce anume este toxic

cer lipsurile pe care aceasta le are. O

pentru tine (ex.: „mă simt controlat(ă)/

legătură care nu aduce beneficii pentru

manipulat(ă) atunci când ...”) și imagi-

ambii actori ar trebui încheiată. Pentru a

nează-ți cum ți-ai dori să se întâmple, în

o însănătoși este necesară identificarea

schimb, lucrurile. Clarifică-ți nevoia și

tuturor nevoilor tale - chiar și a celor mai

transmite-o cât mai clar persoanei vizate

puțin dezirabile, în contextul în care be-

(ex.: „Dacă îți dorești să avem o relație

neficiile sunt doar de partea opusă. Ac-

bazată pe încredere, am nevoie ca înce-

ceptă-ți partea de responsabilitate pen-

pând de azi să nu mă mai suni pentru a

tru istoria relației și, concomitent, pentru

verifica unde sunt.”).

viitorul acesteia, pe care îl poți schimba

3. Clarifică-ți și comunică cât mai

ținând cont de pulsul real al nevoilor

precis și clar persoanei în cauză ce ar

tale.

însemna pentru tine și relația voastră

2. Stabilește limite care să lucreze în

dacă nu sunt luate în considerare nevoi-

avantajul tău. Atunci când relația toxică

le tale prezente. De exemplu: „Dacă vei

este cu un alt membru al familiei,

continua să mă suni, pentru mine va fi

este dificil să întrerupi total legătura,

clar că nu ai încredere în mine. Eu îmi

însă poți fixa noi limite ale interacțiunilor.

doresc relații bazate pe încredere, deci

28

relația noastră se va încheia”. Ediția 34 | Mai 2014

Performance - NR. 34 MAI 2014  

"Pe blogdecalatorii.ro, cititorii găsesc informații despre țările, orașele și obiectivele turistice pe care le-am vizitat, dar și sfaturi u...