Page 46

UP COMING ...

TECH & MEDIA

AprilEVENTS Deși e luna aprilie și cu toții știm care

este tradiția primei sale zile, ne bucurăm și MI HA IU

acum de multe premiere și nu, nu e nicio

Da n

păcăleală :) REDACTOR:

www.performance.rau.ro

AMATORII DE TEATRU AU LA DISPOZIȚIE :

46

Piesa de teatru ”Visul unei nopți de

Piesa de teatru ”Băieții de Aur” se va

vară” după William Shakespeare se va

juca Joi, 24 Aprilie, de la ora 19:00 la

juca Joi, 10 Aprilie, de la ora 19:00 la

„Teatrul Mic” în regia lui Neil Simon.

„Teatrul Mic” în regia lui Gelu Colceag.

Scurtă descriere: Este frumoasa poves-

1

Scurtă descriere: Piesa este o comedie

te a doi celebri actori de comedie, care

retradusă și adaptată după ”Visul unei

se reîntâlnesc după mult timp, pentru

nopți de vară” de W. Shakespeare,

un ultim show. Aceste două puternice

creată astfel încât magicul și erosul să

personalități, care se ciondănesc la

se împletească și să prindă viață.

fiecare întâlnire, sunt doi oameni care,

Regizorul reușește să vină cu un

împreună, au avut succes pentru mai

element de lectură neobișnuit, cu o

bine de 30 de ani. Cei doi creează o co-

mare putere de pătrundere pe deplin

medie care în film (The Sunshine Boys)

legitimă. Într-o viziune cu adevărat

îi are ca protagoniști pe Walter Matthaw

inedită, Andrei Seușan Claudiu Istodor

și George Burns, iar pe scena Teatrului

vă invită să descoperiți cum se descur-

Mic, pe Dan Condurache și Mihai

că Oberon și Puck într-o lume a elfilor.

Dinvale.

Ediția 33 | Aprilie 2014

Performance - NR. 33 APRILIE 2014  
Performance - NR. 33 APRILIE 2014  
Advertisement