Page 44

An d

r ei

MA CE

DO N

BOOK Review

TECH & MEDIA

REDACTOR:

În anul 2000 ”The Tipping Point – How Little Things Can Make a Big Difference” devine bestseller. Cartea scrisă de

jurnalistul Malcolm Gladwell reprezintă un ”manual” destinat înțelegerii relațiilor interumane cu scopul de a prezenta și a oferi exemple ale teoriilor care guvernează lumea în care trăim. Desigur, există anumite momente

orice ”epidemie socială” pornește de la

sau situații în care se dezvoltă și se

implicarea unui număr restrâns de indi-

răspândesc cu repeziciune idei sau

vizi care au trăsături și aptitudini rare și

concepte care revoluționează sau cel

speciale.

puțin schimbă semnificativ perspec-

www.performance.rau.ro

tivele vechi și tradiționale.

Economiștii au denumit această teorie ”Principiul Paretto” sau ”Regula

Așa cum precizează și autorul,

80/20”, care atestă faptul că 80% din

poate fi vorba de un produs/serviciu

volumul de muncă al oricărui proiect

(economic vorbind) sau de un compor-

este realizat de doar 20% din partici-

tament/atitudine care schimbă percepția

panții săi.

oamenilor din punct de vedere social.

În principal, se regăsesc trei tipuri

Evenimentele pot lua naștere și am-

de indivizi care formează un grup:

ploare foarte ușor, răspândindu-se ase-

”Conectorul” (se implică în relaționarea

mănător unui virus informatic.

cu oamenii, fiind foarte bun în a realiza

Teoriile prezentate de autor sunt

și a menține legătura cu aceștia),

foarte utile și ajută la înțelegerea socie-

”Expertul” (acumulează informații și po-

tății moderne. Una dintre cele mai

sedă abilități în a rezolva problemele) și

importante este descrisă ca fiind ”Legea

”Vânzătorul” (persoana cu abilități de

Celor Puțini”. Aceasta relevă faptul că

persuasiune și care este un foarte bun negociator).

44

Ediția 33 | Aprilie 2014

Profile for Revista Performance

Performance - NR. 33 APRILIE 2014  

Performance - NR. 33 APRILIE 2014  

Advertisement