Page 28

TRAINING YOU

REDACTOR: LiviaCĂCIULOIU (trainer CCOC)

Cum realizezi că te afli într-o

RELAȚIETOXICĂ

Relațiile toxice sunt foarte des întâlnite în zilele noastre. Multe persoane aleg să rămână în relații nesănătoase și, conștient sau nu, chiar sunt atrase de anumite tipologii despre care știu la nivel intuitiv

www.performance.rau.ro www.performance.rau.ro

că nu le vor face bine pe termen lung. Relațiile toxice sunt, pe scurt, ace-

Bineînțeles, o relație toxică poate fi

lea care nu ne împlinesc, ba chiar au un

identificată spontan de oricare dintre cei

impact negativ major asupra vieții noas-

doi parteneri. Regăsiți în cele ce urmează

tre, însă din care nu putem ieși oricât

cinci dintre cele mai întâlnite caracteristi-

ne-am dori sau am încerca. Chiar dacă

cile care descriu o asemenea relație:

par sănătoase la început, în scurt timp

ABUZUL EMOȚIONAL

se degradează, transformându-se în

Într-o relație satisfăcătoare, ambele per-

adevărate surse de neliniște, oboseală

sonaje își respectă sentimentele și își îm-

psihică și fizică, ajungând până la a fi

plinesc nevoile emoționale. Fie prin laude

somatizate.

și încurajări, fie prin păreri obiective, însă

Asemenea relații apar în toate ariile

pline de susținere, ei reușesc să se dez-

vieții noastre: la job, în familie, în relația

volte reciproc. Într-o relație toxică, cei doi

de cuplu sau în cele de prietenie, iar

actori urmăresc momentul potrivit pentru

dacă ne vom focusa atenția pe tipurile

a-și demonstra puterea asupra celuilalt.

de relații disfuncționale pe care le

Pot folosi un control excesiv (cititul mesa-

avem, cu siguranță vom putea identifica

jelor, al emailului personal, un comporta-

un anumit șablon. În cazurile în care o

ment manipulator) sau un stil de comuni-

relație toxică reușește să ne acapareze

care defectuos (doar în acea relație). Într-

ani buni din viață, deja putem resimți

un final reușesc să se rănească, să se

din plin efectele unei stime de sine

pună reciproc în poziții de ”șah mat” doar

scăzute.

pentru a-și demonstra puterea.

28

Ediția 33 | Aprilie 2014

Performance - NR. 33 APRILIE 2014  
Performance - NR. 33 APRILIE 2014  
Advertisement